ขอกล่าวสวัสดีกับท่านผู้อ่านอีกครั้งหนึ่งครับ
หลายวันก่อนผมมีเวลาว่าง ก็ไปท่องยัง website ต่างๆ เพื่อหาข้อมูล และเยี่ยมเยียน website
สุนัขภาษาไทยอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบ
ผมรู้สึกดีใจ ที่ www.sanook.com และ
www.pantip.com มี link และ search มายัง www.dogfriend.com ด้วย ครับรู้สึกภูมิใจ
ที่ web ทั้ง 2 ให้ความสำคัญกับ dogfriend

แต่เมื่อเข้าไปดูใน website หนึ่งเพื่อดูว่าหัวข้อมาตรฐานพันธุ์ เป็นอย่างไร เนื่องจากผมภูมิใจ
มาตลอดว่า มาตรฐานพันธุ์ของ dogfriend มีอะไรที่ web อื่นๆ ไม่มี

เมื่อเข้าไปดูก็ต้องสะดุ้ง เนื่องจาก คำบรรยายและสำนวนต่างๆ คล้ายกับสำนวนของ dogfriend
วันรุ่งขึ้นผมเตรียม นิตยสาร Dog Show มาเปรียบเทียบดู ก็ปรากฎว่า เหมือนกันทุกตัวอักษร
เลยครับ ในช่วงแรกก็รู้สึกโกรธ อยากจะ mail ไปต่อว่าสักหน่อย ในฐานะที่ลอกของเราโดยไม่
ขออนุญาต แต่คิดไปคิดมา ก็ไม่อยากไปราวีเขา อย่างน้อยเขาก็เป็นรุ่นน้องที่ ลาดกระบัง

เมื่อลองตรึกตรองดู และนึกถึง mail จากผู้อ่านหลายท่านที่อยากรู้ว่าผมเป็นใคร ก็เห็นสมควรว่ากระผมควรแสดงตัวบ้างว่ากระผมเป็นใคร มาทำ dogfriend ได้อย่างไร ครับ

ประมานปี 2530 ผมเริ่มเลี้ยงสุนัขเนื่องจากชอบสุนัขมาตั้งแต่เด็ก สุนัขที่ผมเลี้ยงคือพันธุ์
Chow Chow ในขณะนั้นผมนิยมนำเข้าจาก U.S.A. เนื่องจากราคาไม่แพงประมาณ
800-1,200USD. และเป็นหมาที่มีคุณภาพ คอกสุนัขของผมชื่อ
Doggy King Kennel
ลูกสุนัขที่ผม breed และภูมิใจที่สุดคือ DOGGY KING'S STAR FROM GREEN HILL
Star ได้ตำแหน่ง Best Baby In Show และ Best in Group หลายครั้ง

ปี 2535 ผมและเพื่อนๆ ได้จัดทำนิตยสารเกี่ยวกับสุนัข ชื่อ Dog Show ซึ่งประสบความสำเร็จ
พอสมควร นอกจากนี้ยังได้จัดงานประกวดสุนัขภายใต้ชื่อ Dog Show Championship
อีกหลายงาน ส่วนมากจะเชิญกรรมการจาก AKC. และ แคนนาดา

เมื่อถึงคราวที่ Dog Show ต้องลาจาก จึงได้ฝากผลงานชิ้นหนึ่งไว้ให้วงการ คือนิตยสาร
Dog Show ฉบับรวมมาตรฐานพันธุ์ ซึ่งก็คือมาตรฐานพันธุ์ที่ปรากฎอยู่ใน dogfriend แห่งนี้
มาตรฐานพันธุ์ทั้งหมดกระผมต้องนอนดึกอยู่หลายเดือนจึงสำเร็จ

ครับ ที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือประสบการณ์ และ จิตใจที่ผมสัมผัสมากับวงการสุนัข ที่หล่อหลอม
ให้ dogfriend มีอะไรหลายอย่างที่ website สุนัข อื่นๆไม่มี

ชาย กุลนิพัทธ์
8 มิถุนายน 2543