สวัสดีครับ dogfriend ที่ท่านกำลัง
ติดตามอยู่นี้ มีเนี้อหาสาระเกี่ยวกับ
1. มาตรฐานพันธุ์สุนัขทั่วโลก
2. การประกวดสุนัข
3. ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับสุนัข
4. ให้คำปรึกษา และ ตอบคำถาม
ต่างๆ เกี่ยวกับสุนัข
 

website นี้อยู่ระหว่างการพัฒนา
และเนื่องจากมีเนื้อหามาก
ข้อความที่พิมพ์ผิดพลาด ตกหล่น
กรุณาบอกกล่าว ติชมได้ที่

Email : chay@dogfriend.com
หรือ ชาย กุลนิพัทธ์
604/3 อาคารพันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 ห้อง 416
ถนน เพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 255-0685-6 Fax 255-1318

หายหน้าไปพักนึง 24 พฤศจิกายน 2544
3.
ย้ายบ้านครั้งที่1 11 พฤศจิกายน 2543
2.
ที่มาของdogfriend 8 มิถุนายน 2543
1.
ทีมงาน