ข่าววันที่ 8 พฤษภาคม 2544

สิงคโปร์เข้มติดชิปก่อนนําตูบเข้าเมือง

  มีรายงานจากกรมปศุสัตว์ว่า ขณะนี้ประเทศสิงคโปร์ได้แจ้งมาว่า
  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 44 เป็นต้นไป Agri-food and Veterinary Authority (AVA)
  ขอให้ประเทศผู้ส่งออกสุนัข (ทั้งด้านการพาณิชย์และส่วนตัว) เข้าประเทศสิงคโปร์
  ต้องติดไมโครชิป ตามมาตรฐานของ ISO ซึ่งรับรองโดยสัตวแพทย์ผู้มีอำนาจ
  เพื่อที่จะได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขได้จากไมโครชิปดังกล่าว หากสุนัขตัวใด
  ไม่ติดไมโครชิป อาจจะต้องถูกกักขังหรือส่งกลับประเทศผู้ส่งออกได้
  สำหรับในส่วนของประเทศไทยนั้น กรมปศุสัตว์แจ้งว่า ไทยเรามีความพร้อม
  ในการติดไมโครชิปให้กับสุนัขที่จะนำเข้าประเทศสิงคโปร์ โดยเจ้าของสุนัข
  ที่จะนำสุนัขเข้าประเทศสิงคโปร์ ขอให้นำสุนัขมาติดไมโครชิป ได้ที่ด่านกักกันสัตว์
  ระหว่างประเทศ ด่านกรุงเทพฯทางอากาศ กรมปศุสัตว์
  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร./โทรสาร(02) 535-1546
  และ 535-1210