กฏหมาย ควบคุม สุนัขในเยอรมัน

ข่าววันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2543 จากเบอลิน ออนไลน์

เรียบเรียงโดย ชาย กุลนิพัทธ์

เดือนมิถุนายน 2543 เด็กชาย Volkan Kaya ชาวเมือง ฮัมบูก ถูกสุนัขกัด
และเสียชีวิต ซึ่งนับเป็นรายที่3 ภายในเวลา 6 เดือนที่มนุษย์ ถูกสุนัขทำร้าย
อย่างรุนแรงในเยอรมัน

เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้รัฐสภาเยอรมันตื่นตัวในการ ออกกฏหมายควบคุม
เกี่ยวกับสุนัข แต่เนื่องจากรัฐต่างๆทั้ง 16 รัฐ มีกฏหมายของตนเองที่ไม่
เหมือนกัน เช่น เมืองเบอลิน กำหนดว่าสุนัขอันตราย 12 พันธุ์ เมื่อออกนอกบ้าน
ต้องใส่ตะกร้อปากตลอดเวลา

บางเมืองกำหนดว่าสุนัขที่จะออกนอกบ้านได้จะต้องมี passport หรือหนังสือ
รับรองว่าได้ผ่านการฝึกมาแล้ว และไม่เป็นอันตราย ทันตแพทย์บางคนเสนอ
ให้ถอนเขี้ยวของสุนัขที่ ดุร้ายออก โดยบอกว่าถ้าสุนัขที่ไม่มีเขี้ยว ก็เป็นเพียง
หมาเห่าใบตองแห้ง

ขณะนี้ชาวเยอรมันเริ่มสับสนในการครอบครองสุนัข เนื่องจากแต่ละรัฐ
มีกฏหมายเกี่ยวกับการควบคุมที่แตกต่างกัน

สำหรับประเทศเดนมาร์ก กำหนดว่า สุนัข 3 พันธุ์ ได้แก่ พิทบูล Staffordshire
และ อาร์เจนติโน โดโก ห้ามนำเข้าประเทศ