Reading Thai, select your font to be Unicode(UTF-8) or Thai Windows

Ask The Vets

คอลัมน์ Ask the Vets หรือ พบสัตวแพทย์ นี้ ทำหน้าที่ ให้ความรู้ และข้อมูลเบื้องต้น
ในการดูแลรักษาเจ้าตูบที่น่ารักของคุณ โดยมีคุณหมอตุ๊ หรือ
น.สพ. ถิรวัฒน์  สุมาลัย
เป็นผู้ตอบคำถาม แนะนำ และให้คำปรึกษาครับ ท่านผู้อ่าน ที่มีปัญหา หรือคำถาม
ขอเชิญปรึกษาได้ที่ Email
info@dogfriend.com  ครับ และ www.dogfriend.com
ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอ ที่กรุณาสละเวลาให้ครับ

10 เปลี่ยนหมอครับ 1 ต.ค.43
9 อุปกรณ์ช่วยทำคลอด 26 ส.ค.43
8
สุนัข พูเดิ้น มีกลิ่นหู 15 ส.ค.43
7 สุนัขเป็นรังแค รักษาอย่างไร 13 ส,ค.43
6
เมื่อที่บ้านจะมีสมาชิกตัวใหม25 ก.ค.43
5 หมาขี้อ้อน 15 ก.ค.43
4
ตู้ยาประจำบ้านสำหรับสุนัข  3 ก.ค.43
3 สุนัขเป็นโรคผิวหนัง email จากคุณ นัด 26 มิ.ย.
2 สุนัขเป็นโรคผิวหนัง email จากคุณ นัด 14 มิ.ย.43
1. ฉีดวัคซีนอย่างไรไม่ให้สุนัขตาย 8 มิ.ย.43