ผลการประกวดสุนัขประจำปี 2001จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2544
ในสหรัฐอเมริกา สุนัขที่มีคะแนนสะสมสูงสุด 20 อันดับ ได้แก่

 

DOG/OWNER

BREED

CCPOINTS

BIS

GPP-1

01

CH Torum's Scarf Michael Kerry
M Hansen

Kerry

130552

83

130

02

CH Charisma Jailhouse Rock
C Adel

St Schn

53609

38

86

03

CH Deco's Hot Fudge V Legend
T Devlin/B Devlin/B Goldfein/K Hughes
 

Dobe

51922

23

89

04

CH Kismet's Sight For Sore Eyes
D Wood/J Bennett/A Howells/M Kish
 

GSD

51524

30

101

05

CH Yarrow's Super Nova
W Truesdale/Z Truesdale
 

Affenp

49761

26

78

06

CH Surrey Spice Girl
R Scott/B Scott
 

Pood-Min

47234

30

96

07

CH Hallmark Jolei Raggedy Andy
L Hamilton/S Suess-Hamilton
 

Shi Tzu

47148

22

84

08

CH Magic Sirly You Jest
P Wilaby

Brit

40944

16

83

09

CH Trusts Gentle Ben V Slaton
L Bulicz/J Lange/J Wolf/S Wolf
 

St Bern

38308

22

72

10

CH Carpescot Charismatic Devil
R. Benson

Scotti

38057

24

63

11

CH Paray's I Told You So
P Sewall/P Flores/L Kornfeld/T Pittman

Bichon

36279

17

73

12

CH Topsfield Bumper Cars
C Orlandi/D Orlandi/C Steidel
 

Basset

35212

19

89

13

CH Homesteader's Summertime Reign
N Campbell

Pntr-GS

31659

12

56

14

CH Marienburg's Repo Man
R Kusumoto/J Kusumoto/M Rodgers

Dobe

30465

11

45

15

CH Honeygait N Lampliter Fever
D Mates/J Mates/J Nowak/M Nowak
 

Set-Eng

30118

19

58

16

CH Ruster's The Dark Command
M Hayes/R Fox/P Hayes
 

Giant Schn

29936

13

54

17

CH Darkehaven's Feast Your Eyes
P Maher/P Darke/R Vaughan

Span-Ckr ASCOB

27930

10

53

18

CH Broughcastl Bugatti
C Koch/B Clothier

Pug

27643

11

58

19

CH Huzzah Sweet Molly Malone
D Cooper/R Cooper
 

Greyhnd

26025

11

62

20

CH Esspecial Stormy Weather
K Bolt/M Bowers/A Kalter/C Lezotte
 

Span-EngS pr

25390

10

39