ผลการประกวดสุนัขประจำปี 2001จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2544
ในสหรัฐอเมริกา สุนัขที่มีคะแนนสะสมสูงสุด 20 อันดับ ได้แก่

 

DOG/OWNER

BREED

CCPOINTS

BIS

GPP-1

01

CH Torum's Scarf Michael Kerry
M Hansen

Kerry

53658

28

49

02

CH Kismet's Sight For Sore Eyes
A Howells/M Kish
 

GSD

23933

11

31

03

CH Deco's Hot Fudge V Legend
T Devlin/B Devlin/B Goldfein/K Hughes/T
 

Dobe

20260

4

36

04

CH Charisma Jailhouse Rock
C Adel

St Schn

17753

12

26

05

CH Magic Sirly You Jest
P Wilaby

Brit

15259

3

26

06

CH Yarrow's Super Nova
W Truesdale/Z Truesdale
 

Affenp

14628

6

16

07

CH Ruster's The Dark Command
M Hayes/R Fox/P Hayes
 

Giant Schn

13879

3

17

08

CH Marienburg's Repo Man
R Kusumoto/J Kusumoto/M Rodgers

Dobe

13325

4

15

09

CH Homesteader's Summertime Reign
N Campbell

Pntr-GS

13180

5

14

10

CH Darkehaven's Feast Your Eyes
P Maher/P Darke/R Vaughan

Span-Ckr ASCOB

12962

3

19

11

CH Trusts Gentle Ben V Slaton
L Bulicz/J Lange/J Wolf/S Wolf
 

St Bern

12908

6

23

12

CH Paray's I Told You So
P Sewall/P Flores/L Kornfeld/T Pittman

Bichon

12283

6

26

13

CH Special Times Just Right!
C Ruggles/E Mcdonald/F Werneck
 

Bichon

11913

9

16

14

CH Pawmarc's City Lights
P Wilaby

Span-EngSp r

11564

5

12

15

CH Hallmark Jolei Raggedy Andy
L Hamilton/S Suess-Hamilton
 

Shi Tzu

11543

4

19

16

CH Surrey Spice Girl
R Scott/B Scott
 

Pood-Min

11120

4

32

17

CH Topsfield Bumper Cars
C Orlandi/D Orlandi/C Steidel
 

Basset

10793

4

30

18

CH Broughcastl Bugatti
C Koch/B Clothier

Pug

10608

5

24

19

CH Carpescot Charismatic Devil
D Mates/J Mates/J Nowak/M Nowak
 

Scotti

10487

4

14

20

CH Cordmaker Mississipi Mud
J Beaudoin/S Huebner/C Nuebickel
 

Pulik

10055

4

14