ผลการประกวดสุนัขประจำปี 2001จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2544
ในสหรัฐอเมริกา สุนัขที่มีคะแนนสะสมสูงสุด 20 อันดับ ได้แก่

 

DOG/OWNER

BREED

CCPOINTS

BIS

GPP-1

01

CH Torum's Scarf Michael Kerry
M Hansen

Kerry

42330

22

40

02

CH Charisma Jailhouse Rock
C Adel

St Schn

15248

8

19

03

CH Kismet's Sight For Sore Eyes
A Howells/M Kish
 

GSD

14548

7

20

04

CH Deco's Hot Fudge V Legend
T Devlin/B Devlin/B Goldfein/K Hughes/T
 

Dobe

13614

3

28

05

CH Special Times Just Right!
C Ruggles/E Mcdonald/F Werneck
 

Bichon

11913

9

16

06

CH Magic Sirly You Jest
P Wilaby

Brit

11082

1

14

07

CH Marienburg's Repo Man
R Kusumoto/J Kusumoto/M Rodgers

Dobe

10368

3

10

08

CH Homesteader's Summertime Reign
N Campbell

Pntr-GS

10166

4

9

09

CH Trusts Gentle Ben V Slaton
L Bulicz/J Lange/J Wolf/S Wolf
 

St Bern

9741

4

16

10

CH Paray's I Told You So
P Sewall/P Flores/L Kornfeld/T Pittman

Bichon

9665

4

18

11

CH Surrey Spice Girl
R Scott/B Scott
 

Pood-Min

9144

3

24

12

CH Ruster's The Dark Command
M Hayes/R Fox/P Hayes
 

Giant Schn

9142

1

10

13

CH Darkehaven's Feast Your Eyes
P Maher/P Darke/R Vaughan

Span-Ckr ASCOB

8931

2

16

14

CH Shamar's Copy Cat
L Hamilton/S Suess-Hamilton
 

Saluki

8931

2

16

15

CH Yarrow's Super Nova
W Truesdale/Z Truesdale
 

Affenp

8696

4

9

16

CH Pawmarc's City Lights
P Wilaby

Span-EngS pr

8541

3

8

17

CH Storybooks Rip It Up
K Robbins/C Robbins

Boxer

8143

3

10

18

CH Topsfield Bumper Cars
C Orlandi/D Orlandi/C Steidel
 

Basset

8123

3

20

19

CH Broughcastl Bugatti
C Koch/B Clothier

Pug

7778

3

13

20

CH Carpescot Charismatic Devil
D Mates/J Mates/J Nowak/M Nowak
 

Scotti

7759

3

11