ผลการประกวดสุนัขประจำปี 2001จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2544
ในสหรัฐอเมริกา สุนัขที่มีคะแนนสะสมสูงสุด 20 อันดับ ได้แก่

 

DOG/OWNER

BREED

CCPOINTS

BIS

GPP-1

01

CH Torum's Scarf Michael Kerry
M Hansen

Kerry

12735

6

13

02

CH Special Times Just Right!
C Ruggles/E Mcdonald/F Werneck
 

Bichon

7036

6

12

03

CH Ridgerunner Unforgettable
S La Croix-Hamil

Bloodhnd

4712

1

6

04

CH Storybooks Rip It Up
K Robbins/C Robbins

Boxer

4378

1

5

05

CH Deco's Hot Fudge V Legend
T Devlin/B Devlin/B Goldfein/K Hughes/T
 

Dobe

4273

1

8

06

CH Pawmarc's City Lights
P Wilaby

Span-EngSpr

4219

1

2

07

CH Barkshire's Heartbreak Harry
D Camicia/H Camicia/J Collen
 

OES

4106

1

3

08

CH Marienburg's Repo Man
R Kusumoto/J Kusumoto/M Rodgers

Dobe

3736

0

4

09

CH Castlebar's Ruxton Olympia
R Readmond/C Hackenberg/D Hood

Set-Irish

3713

1

5

10

CH Esspecial Stormy Weather
K Bolt/M Bowers

Span-EngSpr

3372

2

4

11

CH Surrey Spice Girl
R Scott/B Scott

Pood Min

3350

2

5

12

CH Charing Cross Ragtime Cowboy
G Kahn

Shi Tzu

3040

2

4

13

CH Ruster's The Dark Command
M Hayes/R Fox/P Hayes

Giant Schn

2947

0

4

14

CH Annatika Andreas
R Seeno/D Martin/K Murphy

Cav KC Span

2916

1

4

15

CH Aleph Blue Skies Outrageous
P Moulthrop

Pood-Std

2892

1

3

16

CH Shamar's Copy Cat
L Hamilton/S Suess-Hamilton

Saluki

2779

1

8

17

CH Paray's I Told You So
P Sewall/P Flores/L Kornfeld/T Pittman

Bichon

2747

1

6

18

CH Wil-Orion's Heartbreaker
J Vanderlip/R Vanderlip

Span-EngSpr

2666

1

3

19

CH Rattlebridge Masterpiece
S Lybrand/M Johnson-Snyder

Cav KC Span

2501

2

3

20

CH Yarrow's Super Nova
W Truesdale/Z Truesdale
 

Affenp

2421

1

3