สวัสดีครับ คอลัมน์ Gallery นี้ จะเสนอ รูปภาพ สวยๆ จากแหล่งต่างๆ
ท่านที่มีรูปสวยๆ สามารถ ส่งมาร่วมกับเราได้นะครับ

3. PAK  POMERARIAN
2. BARBARY CHOW
1. CROSS B CHOW