WEIMARANER

ลักษณะทั่วไป สุนัขพันธุ์นี้ถูกพัฒนาขึ้นในต้นศตวรรษที่
๑๙ โดยชาวเยอรมัน ซึ่งคัดเลือกลักษณะที่ดีของสุนัขกีฬา
ต่างๆ มาไว้ด้วยกัน มีขนาดปานกลาง มีความปราดเปรียว
วิ่งได้เร็ว ใช้เป็นสุนัขเก็บนก หรือ กีฬาล่าสัตว์ต่างๆ

อุปนิสัย  ซื่อสัตย์ มีความฉลาดพอสมควร นิยมใช้ฝึกเพื่อ
เป็นเพื่อนของมนุษย์

ส่วนหัว  ค่อนข้างยาว กึ่งกลางหัวมีร่องจรดหน้าผาก

หู โคนหูค่อนข้างสูง หูตกชิดแก้ม

ตา  สีอัมพัน หรือเทา แต่เวลาตื่นตัวจะเป็นสีเข้ม

ดั้งจมูก  มีมุมหักพอสมควร

ปาก  ความยาวปากมีขนาดใกล้เคียงกับความยาวของหัว
กระโหลก

จมูก  สีเทา

ฟัน  ขบแบบกรรไกร เหงือกสีชมพู

ลำตัว  มีความยาวพอเหมาะ เส้นหลังตรง ลาดเอียงจากไหล่สู่สะโพก

คอ  ค่อนข้างยาว หนังคอตึงไม่หย่อนยาน

อก  ค่อนข้างลึกจรดข้อศอก ซี่โครงกางพอเหมาะ

ขาหน้า  ตั้งตรง ข้อศอกอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของความสูง มองจากด้านหน้าขาหน้าตั้งตรงขนานกัน
นิ้วเท้าชิดกัน เล็บตัดสั้น

ลำตัวส่วนท้าย ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

ขาหลัง  มุมขาหลังทำมุมพอเหมาะ

หาง   ตัดเหลือประมาณ ๖ นิ้ว หางยกสูง

ขน-สี  ขนสั้น สีเดียวทั่วทั้งตัว อาจมีสีเทา อกมีสีขาวได้เล็กน้อย

ส่วนสูง  เพศผู้ ๒๕-๒๗ นิ้ว เมีย ๒๓-๒๕ นิ้ว

การเดิน-วิ่ง การวิ่งสัมพันธ์กัน ขณะวิ่งเส้นหลังตรง

ข้อบกพร่อง  ขนยาว, หางตัดสั้นหรือยาวเกินไป หรือไม่ตัดหาง, หูสั้นเกินไป การเดินไม่ดี

 

http://www.weimclubamerica.org/

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com