VIZSLA

ลักษณะทั่วไป    สุนัขพันธุ์นี้มีชื่อเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า HUNGARIAN               
POINTER ซึ่งมีถิ่นกำเนิดในประเทศ
ฮังการี และสันนิษฐานว่าสุนัขพันธุ์นี้กระจายอยู่ในทวีปยุโรปตอนกลางมากว่าพันปีแล้ว
จากภาพหินสลักซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่  10 มีรูปนักล่าสัตว์ชาว MAGYAR นำนกอินทรี และสุนัขปรากฎ
อยู่ร่วมกัน และสุนัขที่ว่านี้มีลักษณะคล้าย
สุนัขพันธุ์ VIZSLA
ในสงครามโลกครั้งที่1แล 2 จำนวนสุนัข
พันธุ์ VIYSLA ได้ลดจำนวนลงอย่างมาก
โดยเฉพาะในช่วงที่รัสเซียเข้าครอบครอง
ฮังการี ในปี   1945  แต่ชาวฮังการีบาง
ส่วนได้นำสุนัขพันธุ์นี้อพยบไปอยู่ส่วนอื่น ๆ
ของยุโรป และแพร่พันธุ์ต่อมา

อุปนิสัย ฉลาด ปราดเปรียว เป็นนักล่าในสภาพต่างๆ ได้ดี

ส่วนหัว   หัวกะโหลกระหว่างหูค่อนข้างกว้าง และมีร่องลาดจรดหน้าผาก

หู  บางมีขนาดพอเหมาะ หูตกชิดแก้ม

ตามีขนาดพอเหมาะ ตาค่อนข้างลึก สีของตาจะเหมือนสีของขน หนังตาตึง

ดั้งจมูก(stop)   มีมุมหักพอสมควร แต่ไม่มาก

ปาก(muzzle)  มีความยาวใกล้เคียงหรือสั้นกว่าหัวกระโหลกเล็กน้อย ขนาดของปากจากดั้ง
จมูกจะเรียวลงสู่ปลายจมูก ปากมองจากหน้าคล้ายรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส เส้นที่ลากจากบนปากตรง
ริมฝีปากบนปิดริมฝีปากล่างสนิท ริมฝีปากต้องไม่ห้อย

จมูก  สีน้ำตาล มีความสามารถในการดมกลิ่นได้ดี

ฟัน  ขบแบบกรรไกร

ลำตัว  ค่อนข้างสั้น แข็งแรง

คอ   มีกล้ามเนื้อแข็งแรง หนังคอตึงไม่ย่น คอยาวพอเหมาะ  ลำคอเชื่อมต่อกับไหล่โดยไม่มีรอย
ต่อใด ๆ ซึ่งทำให้ช่วงท้ายของลำตัวดูสมดุลกัน

ลำตัวส่วนหน้า ไหล่ค่อนข้างสูงลาดเอียงจรดสะโพก

อก   ค่อนข้างกว้าง และลึกจรดข้อศอก ซี่โครงกางพอเหมาะ

ขาหน้า มีกล้ามเนี้อแข็งแรง ขาตั้งตรง มองจากด้านหน้าขาทั้งสองตั้งตรงขนานกัน เล็บสีน้ำตาลตัดสั้น

ขาหลัง มุมขาหลังทำมุมพอประมาณ มองจากด้านท้าย ขาหลังทั้งสองขนานกัน

หาง โคนหางอยู่ต่ำกว่าระดับเอว และตัดเหลือประมาณ  2  ใน 3 ส่วนของหางเดิม หางยกสูง
หรือไม่ต่ำกว่าแนวระนาบ

ขน-สี สั้นเรียบ ขนแน่น มีขนขั้นเดียว สีแดง

ส่วนสูง  เพศผู้สูง  22-24  นิ้ว  เพศเมีย สูง  21-23  นิ้ว

การเดิน-วิ่ง  ก้าวเท้ายาว การก้าวย่างสมดุลย์กัน

ข้อบกพร่อง จมูกมีสีอื่นที่ไม่ไช่สีน้ำตาล,ตาสีเหลือง,ไม่ตัดหาง,อกด่างมาก,เท้าด่างมีสีดำเป็น
หย่อม ๆ มุมขาหลังกว้างมากเกินไป

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com