ENGLISH COCKER SPANIEL

ลักษณะทั่วไป   เป็นสุนัขที่มีประวัติยาวนานที่
สุดในกลุ่ม  SPANIEL  เป็นสุนัขที่มีขนาดเล็ก
นิยมใช้เป็นสุนัขกีฬาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 K.C.  ขึ้น
ทะเบียนสุนัขพันธุ์นี้ตั้งแต่ปี 1982  สุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขที่ร่าเริง   กระฉับกระเฉง  มีความสง่างามใน
เวลายืนหรือวิ่ง
อุปนิสัย  ฉลาด   ร่าเริง  ซื่อสัตย์   รักเจ้าของ   ช่างประจบ ส่วนหัว  หัวกะโหลก   และหน้าผากมี
ความสัมพันธ์กัน  ค่อนข้างโค้งมน ส่วนบนของหัว
ค่อนข้างเรียบ
หู ู  ยาวแนบชิดแก้ม  ถ้าดึงไปข้างหน้าใบหูจะยาวจรดปลายจมูก  หูมีขนนุ่ม
ตา   มีขนาดปานกลาง  รูปรี  สีน้ำตาลเข้ม 
มีแววของความฉลาดปราดเปรียว
ดั้งจมูก (stop)    มีมุมหักพอประมาณ
ปาก (muzzle)   ควรมีรูปร่างสี่เหลี่ยมจตุรัส  และมีขนาดสัมพันธ์กับความกว้างของหัวกะโหลก  ปากค่อนข้างยาว  เพื่อให้การคาบสิ่งของมีประสิทธิภาพสูง  กรามแข็งแรง  ริมฝีปากสี่เหลี่ยม
ความยาวของปากมีขนาดใกล้เคียงกับความยาวของหัวกะโหลก
จมูก  มีประสาทสัมผัสกลิ่นที่ดี  จมูกกว้าง สีดำ หรือน้ำตาล
ฟัน   แข็งแรง  ขบแบบกรรไกร
ลำตัว  มีขนาดกระทัดรัด  แข็งแรง  ปราดเปรียว   เส้นหลังตรง   ลาดเอียงจากหัวไหล่สู่สะโพก
ความสูงมีขนาดใกล้เคียงกับความยาวของลำตัว
คอ   ยาว  มีกล้ามเนื้อแข็งแรง  สามารถดมพื้นได้อย่างสะดวก
ลำตัว  ส่วนหน้า    หัวไหล่ลาดเอียง
อก   ลึก  จรดข้อศอก  อกไม่กว้างเกินไปจนทำให้การเคลื่อนที่ของขาหน้ามีอุปสรรค
ขาหน้า  ทั้ง สองตั้งตรง  ข้อศอกชิดลำตัว  มองจากด้านหน้า  ขาทั้งสองขนานกันและห่างกันพอ
เหมาะ  ข้อเท้าหน้าสั้นตั้งตรง   นิ้วเท้าชิดกัน  มีขนแน่น เล็บตัดสั้น
เอว   โค้งกิ่วเล็กน้อย  เอวสั้นแข็งแรง
สะโพก   กว้าง  โค้งมน ประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง  ทำให้มีพละกำลังในการถีบตัวมาก
ขาหลัง  แข็งแรง  ข้อเท้าหลังค่อนข้างสั้น  ข้อเท้ามีมุมพอเหมาะ
หาง    ตัดสั้น  โคนหางอยู่ในระดับค่อนข้างสูง   ยกอยู่สูงกว่าแนวระดับเล็กน้อยหางมักจะกระดิก
เวลาดีใจ
ขน   บริเวณหัวขนค่อนข้างสั้น  บริเวณลำตัวขนหยิกเป็นคลื่นเล็กน้อย    มีความยาวพอเหมาะ 
บริเวณหุ อก  ท้อง เท้า ขนค่อนข้างยาว สีมีหลายสี   ได้แก่   สีเดียวทั่วทั้งตัว เช่น  สีดำ น้ำตาล
หรือสีหลายสีผสมกัน
น้ำหนัก   เพศผู้หนัก 28-34 ปอนด์  เพศเมียหนัก 26-32 ปอนด์
ส่วนสูง    เพศผู้สูง 16-17 นิ้ว  เพศเมียสูง 15-16 นิ้ว
การเดิน-วิ่ง มีความสัมพันธ์กัน  มีความสง่างาม  เวลาเดินเมื่อมองจากด้านหน้าและด้านหลัง
เป็นแบบปกติ
ข้อบกพร่อง    ปากสั้นเกินไป หรือปากแหลม  ฟันขบผิดปกติ  ริมฝีปากห้อย   ไม่มีมุมหักของดั้งจมูก  ตาสีจาง โคนหูอยู่สูงมาก ข้อเท้าบิดเข้าหรือบิดออก  ลำตัวส่วนหน้าต่ำกว่าส่วนท้าย  สุนัขที่มีสีเดียวแต่มีสีขาว

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com