CLUMBER SPANIEL

ลักษณะทั่วไป สุนัขพันธุ์นี้มีลักษณะแตกต่างจาก
สุนัขกลุ่ม SPANIEL อื่นๆ อย่างมาก คือ ตัวยาว
และเตี้ยร่างกายแข็งแรง บึกบึน ในเป็นสุนัขกีฬา
ขนสีขาวของ CLUMBER SPANIEL นายพราน
จะมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้มัน
ได้รับลูกหลงจากกระบอกปืนของนายพรานได้ดี
ตามหลักฐานไม่ปรากฎว่าสุนัขพันธุ์นี้เกิดขึ้นจาก
การผสมพันธุ์ของสุนัขพันธุ์ใด

อุปนิสัย  ฉลาด ซื่อสัตย์ รักเจ้าของ บางครั้งอาจ
ทำร้ายผู้คนแปลกหน้าได้เช่นกัน

ส่วนหัว หัวใหญ่ คิ้วหนา หัวกระโหลกใหญ่และแบน

หู  โคนหูกว้าง โคนหูอยู่ในระดับเดียวกับลูกตา
หูหนา ขนบริเวณหูยาว

ตา  ลึก ใหญ่ สีอัมพัน

ดั้งจมูก  มีมุมหักชัดเจน ปรากฎเส้นจากดั้งจมูกถึงกลางหัวกระโหลกชัดเจน

ปาก  สั้น ลึก ช่วยในการคาบสิ่งของต่างๆ ได้หลายชนิด ริมฝีปากบนจะเหลื่อมกรามล่างเล็ก
น้อย ทำให้ดูเป็นรูปสี่เหลี่ยม

จมูก  ใหญ่ สีน้ำตาล หรือชมพูเข้ม

ฟัน  ขบแบบกรรไกร

ลำตัว  ยาว เส้นหลังตรงอยู่ในแนวระดับ เวลาเดินไม่กระเพื่อม

คอ   ยาว หนังบริเวณลำคอจะย่นเล็กน้อย กล้ามเนื้อบริเวณลำคอแข็งแรง

อก  ลึก กว้าง

ขาหน้า  สั้น ตรง กระดูกใหญ่ ข้อเท้าเอียงเล็กน้อย เมื่อมองจากด้านหน้าขา ทั้งสองขนานกัน  ห่างกันพอเหมาะ

ลำตัวส่วนท้าย สะโพก เอวกว้างมีกล้ามเนื้อมาก ทำให้ปั้นท้ายดูกลม

ขาหลัง  ทำมุมพอเหมาะ ข้อเท้าหลังสั้นตั้งฉากกับพื้น เมื่อมองจากด้านหลัง ขาทั้งสองขนาน
กัน เท้ากลม นิ้วเท้าชิดกัน เล็บตัดสั้น

หาง ตัด ยกขนานกับพื้น

ขน-สี  ขนแน่น เหยียดตรงขนานกับผิวหนัง ขนค่อนข้างนุ่ม นิยมโกนขนบริเวณลูกกระเดือก ขนบริเวณนิ้วเท้า หรือส่วนอื่นๆ ที่ดูลุ่มล่ามให้ตัดแต่งให้เรียบร้อย พื้นขนสีขาว มีพื้นสีน้ำตาลหรือ
แดง

น้ำหนัก   เพศผู้หนัก ๗๐ - ๘๕ ปอนด์ เพศเมียหนัก ๕๕-๗๐ ปอนด์

ส่วนสูง เพศผู้ ๑๙-๒๐ นิ้ว เมีย ๑๗-๑๙ นิ้ว

การเดิน-วิ่ง มองจากด้านหน้าและด้านหลังมีลักษณะการวิ่งแบบปกติ ขณะวิ่งเส้นหลังตรง

ข้อบกพร่อง   ขาหน้าตึง, วิ่งปัด, ตามีสีน้ำตาลตลอดเวลา

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com