IRISH SETTER

ลักษณะทั่วไป มีถิ่นกำเนิดในประเทศ
ไอร์แลนด์ นิยมใช้เป็นสุนัขล่าสัตว์ตั้งแต่ต้น
ศตวรรษที่ ๑๘ โดยเฉพาะถิ่นกำเนิดใช้เป็น
สุนัขเก็บนก เป็นสุนัขที่มีความปราดเปรียว
สันนิฐานว่าสุนัขพันธุ์นี้เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ IRISH WATTER
และ IRISH TERRIER แต่จากลักษณะ
โครงสร้างนักวิชาการคิดว่าสุนัขพันธุ์ IRISH SETTER น่าจะเกิดจากการผสม
ข้ามพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ ENGLISH SETTER-SPANIEL-POINTER

อุปนิสัย  ร่าเริง ฉลาด ซื่อสัตย์ รักเจ้าของ
สามารถนำมาฝึกเชื่อฟังคำสั่งได้ดี

ส่วนหัว   ค่อนข้างยาว ความยาวของหัวกระโหลกจะเป็นสองเท่าของความกว้าง หัวเป็นรูปไข่ หัวกระโหลกส่วนบนโค้งมน

หู  โคนหูอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ใบหูมักจะทิ้งตัวไปด้านหลัง หูม้วนเล้กน้อย ปลายหูยาวถึงปลาย
จมูก

ตา   สีน้ำตาล เป็นรูปรี ตาสองข้างค่อนข้างห่างกัน ตาไม่ลึก

ดั้งจมูก  ลาดเอียง

ปาก  ยาว มองจากด้านข้าง เส้นบน-ล่าง ของปากขนานกัน ริมฝีปากตึงไม่ห้อย

จมูก  สีดำ หรือน้ำตาลดำ รูจมูกกว้าง

ฟัน  ขบแบบกรรไกร

ลำตัว ค่อนข้างยาว เส้นหลังตรง ลาดเอียงจากหัวไหล่สู่สะโพก

คอ ค่อนข้างยาว แข็งแรง

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ลาดเอียง จุดบนสุดของกระดูกหัวไหล่ทั้งสองข้างอยู่ชิดกัน

อก   ลึกจรดข้อศอก มองจากด้านหน้าอกค่อนข้างแคบ ซี่โครงกางพอง

ขาหน้า ขาทั้งสองข้างตั้งตรงแข็งแรง มองจากด้านหน้าขาทั้งสองข้างขนานกัน นิ้วเท้าค่อน
ข้างเล็กกลม

ขาหลัง   ยาวแข็งแรง ข้อเท้าสั้นตั้งฉากกับพื้น มองจากด้านหลัง ข้างทั้งสองข้างขนานกัน

หาง  โคนหางใหญ่ หางยาวถึงข้อเท้าหลัง หางมักจะอยู่ในแนวระดับ

ขน-สี บริเวณหัว หลัง ขาหน้า โคนหู ขนสั้น แต่บริเวณอื้นขนจะยาวนุ่นคล้ายเส้นไหม ขนเหยียดตรงขนานกับผิวหนัง สีน้ำตาลเข้ม

น้ำหนัก  เพศผู้ 70 ปอนด์ เพศเมีย 60 ปอนด์

ส่วนสูง  เพศผู้สูง 27 นิ้ว เพศเมียสูง 25 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง อวัยวะทุกส่วนความสัมพันธ์กัน เส้นหลังตรง สง่างาม หัวเชิด มองจากด้านหน้า
และ ด้านหลังเป็นการเดินแบบปกติ

ข้อบกพร่อง

 

http://www.irishsetterclub.org/

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com