GOLDEN RETRIEVER

ลักษณะทั่วไป เป็นสุนัขที่มีพละกำลังมาก  ใช้เป็นสุนัขล่าสัตว์
 หรือทำงานหนักๆ ได้  ตามหลักฐานสันนิษฐานว่า  สุนัขพันธุ์นี้
ถูกพัฒนาขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1835-1890  โดยคนในตระกูล
ของท่าน LORDTWEEDMOUNTH  โดยการผสมข้ามพันธุ์ของสุนัขพันธุ์ TWEED WATERSPANIEL,
NEWFOUNDLAND, IRISH SETTERS  และสุนัขกลุ่ม
SPANIEL  เพื่อให้ได้สุนัขที่ทนกับอากาศ และสามารถว่ายใน
น้ำเย็น ๆ ได้  สุนัขพันธุ์นี้ถูกขึ้นทะเบียนโดย AKC.ครั้งแรกใน
ปี 1925  และได้รับความนิยมจากผู้เลี้ยงมากขี้นเป็นลำดับ
 

อุปนิสัย  เป็นมิตร  ฉลาด  ซื่อสัตย์  รักเจ้าของ

ส่วนหัว    หัวมีขนาดค่อนข้างยาวหู  ยาว  โคนหูอยู่เหนือระดับลูกตา  หูม้วนเล็กน้อย ตามีประกาย
ของความเป็นมิตร ตาสีเข้มจนถึงดำ

ดั้งจมูก (stop) มีมุกหักชัดเจน

ปาก (muzzle) ความยาวของปาก  (จากปลายจมูกถึงดั้งจมูก)   มีความยาวเท่ากับความยาว
ของหัว

กะโหลก (จากดั้งจมูกถึงหัวกะโหลกส่วนท้าย)

จมูก  สีดำ หรือเทาดำ

ฟัน  ขบแบบกรรไกร  ขาวแข็งแรง

ลำตัว    เส้นหลังตรง  หลังมีความยาวพอเหมาะ  เส้นหลังลาดเอียงจากไหลสู่สะโพก   ความยาว
ต่อความสูงของลำตัวประมาณ 12:11 ส่วน คอ  ค่อนข้างยาว   มีกล้ามเนื้อแข็งแรงสำตัวส่วนหน้า ประกอบด้วยกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์กับลำตัวส่วนท้าย   การเคลื่อนที่ของขาหน้ามีประสิทธิภาพดี

อก  อกลึกจนถึงข้อศอก อกยื่นไปข้างหน้าเล็กน้อย   ความกว้างของอกระหว่างขาหน้าทั้งสองมี
ขนาดประมาณกำปั้นของคน

ขาหน้า ขาหน้าทั้งสองข้างตั้งตรง  ฝ่าเท้าสั้นเอียงเล็กน้อย  เมื่อมองจากด้านหน้าขาหน้าทั้งสอง
ขนานกันและห่างกันพอเหมาะ  นิ้วเท้าชิดกัน  ติ่งเท้าจะตัดทิ้งหรือปล่อยไว้ก็ได้

สะโพก   กว้าง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรง  สะโพกลาดจรดโคนหาง

เอว  ค่อนข้างสั้น
ขาหลัง ตั้งตรง  ข้อเท้าหลังสั้น  มองจากด้านหลังเท้าทั้งสองข้างขนานกัน

หาง  ชี้ออยู่ในแนวระดับ  โค้งเล็กน้อย

ขน-สี   ขนแน่น  มีขนสองชั้น  ชั้นนอกค่อนข้างแข็ง  ขนแนบผิวหนัง ขนสีทองเป็นมันวาว

น้ำหนัก  เพศผู้หนัก 65-75 ปอนด์  เพศเมียหนัก 55-65 ปอนด์

ส่วนสูง    เพสผู้ 23-24 นิ้ว  เพศเมีย 21.5-22.5 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง เป็นแบบปกติ  คอเชิด มีความสง่างาม

ข้อบกพร่อง   จมูกด่าง   ฟันขบผิดปกติ  นิสัยก้าวร้าวหรือขลาดกลัว  หางตั้งหรือหางตกอกขาว   สูงหรือต่ำกว่างมาตรฐานเกิน 1 นิ้ว

http://www.grca.org/

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com