GERMAN SHORTHAIR POINTER

ลักษณะทั่วไป เป็นสุนัขที่ฉลาด มีจิตใจมั่นคง มีลักษณะของสุนัขล่าสัตว์อย่างเต็มตัว สามารถล่าสัตว์ได้ทั้งใน
สภาพที่เป็นท้องทุ่ง หรือแม้แต่ในน้ำสุนัขพันธุ์นี้สันนิฐาน
ว่าเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าสุนัขพันธุ์
SPANISH POINTER กับ ENGLISH FOXHOUND และสุนัขฮาว์นพันธุ์พื้นเมืองของเยอรมัน

อุปนิสัย ฉลาด ตื่นตัวพร้อมต่อสู้อยู่เสมอ ซื่อสัตย์ และรัก
เจ้าของ

ส่วนหัว หัวกะโหลกกว้างโค้งดูมนกลม ดั้งจมูกลาดไม่หักมุม เส้นจากปลายจมูกเอียงสูงขึ้นจรดหน้าผาก
เพศผู้จะลาดชันกว่าเพศเมีย หัวมีขนาดสมส่วนกับขนาด
ของลำตัว ไม่ใหญ่จนดูเทอะทะ หรือหัวลีบ ความยาว
ของหัวกะโหลกใกล้เคียงกับความยาวของปาก

หู มีขนาดใหญ่ โคนหูอยู่สูงกว่าระดับตา ปลายหูอยู่ในระดับเดียวกับมุมปาก หูแนบชิดแก้ม

ตา  กลมรี สีน้ำตาลเข้ม

ปาก (muzzle)  ค่อนข้างยาว ซึ่งทำให้ความสามารถในการคาบสัตว์หรือสิ่งของมีประสิทธิภาพสูง ริมฝีปาก
บนจะเหลี่อมริมฝีปากล่างเล็กน้อย แต่จะไม่ห้อยจน

จมูก สีน้ำตาล ยิ่งกว้างยิ่งดี รูจมูกกว้าง

ฟัน   ขบเหมือนกรรไกร ขาวแข็งแรง

ลำตัว เส้นหลังลาดเอียงจากไหล่สู่บั้นท้าย ลำตัวค่อนข้างสั้น แต่การยืนจะครอบคลุมพื้นที่ค่อนข้างมาก ทำให้
การยืนมั่นคง ลำตัวประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง

คอ มีความยาวพอเหมาะมีกล้ามเนื้อแข็งแรง ซึ่งจะช่วยให้การคาบสิ่งของมีประสิทธิภาพดีขึ้น

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ลาดเอียง หัวไหล่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง

อก ค่อนข้างลึกจนจรดข้อศอกหน้า อกมีขนาดสัมพันธุ์กับส่วนอื่นของลำตัว อกไม่ลีบหรือกางพองเกินไป
ทำให้การหายใจสะดวก และกระดูกขาหน้าท่อนบนเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขาหน้า ขาทั้งสองข้างและข้อเท้าตรั้งตรงแข็งแรง เมื่อมองจากด้านหน้าขาทั้งสองข้างขนานกัน และห่างกัน
พอเหมาะ นิ้วเท้าขิดกัน เล็บเท้าตัดสั้น

ลำตัวส่วนท้าย สะโพกกว้างโค้งลาดจรดโคนหาง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง ข้อเท้าหลังทำมุมพอ
ประมาณกระดูกข้อเท้าหลังตั้งฉากกับพื้น นิ้วเท้าชิดกัน มองจากด้านหลังเท้าขนานกัน และ ห่างกันพอเหมาะ

หาง มักนิยมตัดหางให้เหลือประมาณ 40% ของความยาวเดิมหางตั้ง

ขน-สี ขนสั้น สีน้ำตาลทั้งตัว หรือน้ำตาลผสมขาว

ขนาด เพศผู้น้ำหนักประมาณ 55-75 ปอนด์ สูง 23-25 นิ้ว เพสเมียน้ำหนักประมาณ 45-60 ปอนด์
สูง 21-23 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง การย่างกว้าสัมพันธ์กัน และมีความสง่างาม

ข้อพบพร่อง นิสัยขลาดกลัว หัวเล็กลีบ ดั้งจมูกมีมุมหักมาก หน้าย่นเกินไป หูกางไม่ชิดแก้ม จมูกด่าง
เท้าหน้า-หลังบิดไม่เข้า หรือบิดออก นิ้วเท้ากาง ขนสีดำ หรือ สีแดง หรือขาวเป้นปื้น ตาสีจืด ฟันขบไม่สนิท
เดินเท้าปัด ส่วนสูงสูง หรือเตี้ยกว่ามาตรฐานเกิน 1 นิ้ว ขายาวเก้งก้าง

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com