POINTER

ลักษณะทั่วไป  สุนัขพันธุ์ POINTER เป็นสุนัขแรกที่มนุษย์พัฒนาขึ้น
มาเพื่อใช้ล่าสัตว์ มีโครงสร้างกระทัดรัด ปราดเปรียว วิ่งเร็ว เวลาเดิน
มีความสง่างาม สุนัขพันธุ์ POINTER มีถิ่นกำเนิดในประเทศสเปน
โปรตุเกส และยุโรปตะวันออกในยุคต้น สุนัขพันธุ์นี้มีลักษณะแตกต่าง
จากปัจจุบันมาก แต่จากการผสมและคัดพันธุ์ จึงทำให้ได้สุนัขที่มีความ
สง่างามดังที่เห็นในปัจจุบัน

อุปนิสัย ซื่อสัตย์ รักเจ้าของ เป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์

ส่วนหัว หัวกะโหลกมีขนาดปานกลาง ความกว้างของหัวกะโหลกมี
ขนาดใกล้เคียงกับความยาวของปาก มักจะมีร่องเล็ก ๆ ระหว่างตาทั้งสองข้าง

หู โคนหูอยู่เหนือระดับตาแนบชิดแก้ม ปลายหูยาวจรดกรามล่าง หูไม่ม้วน

ตา  กลม สีเข้ม ยิ่งเข้มยิ่งดี

ดั้งจมูก (stop)   มีมุมหัก

ปาก (muzzle)   ลึก ริมฝีปากตึง ปากจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เส้นของสันปากจะขนานกับเส้นของ
หัวกะโหลก

จมูก   รูจมูกกว้าง ปลายจมูกโด่งเล็กน้อย สีดำหรือน้ำตาลเข้ม

ฟัน   ขบแบบกรรไกร

ลำตัว    เส้นหลังลาดเอียงจากไหล่สู่บั้นท้าย ลำตัวค่อนข้างสั้น

คอ  ค่อนข้างยาว กล้ามเนื้อมาก โค้งมน

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ลาดเอียง ค่อนข้างยาว จุดบนสุดของกระดูกหัวไหล่ทั้งสองข้างค่อนข้างชิดกัน

อก ลึกจรดข้อศอก อกไม่ลีบหรือกางพองเกินไป ทำให้กระดูกขาหน้าท่อนบนเคลื่อนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ขาหน้า ขาทั้งสองตั้งตรงแข็งแรง ข้อเท้ายาวพอเหมาะเอียงเล็กน้อยนิ้วเท้ายาวเพื่อให้สามารถยืดหยุ่น
รับการกระแทกได้ดี เล็บตัดสั้น ข้อศอกไม่บิดเข้าหรือออก

ลำตัวส่วนท้าย สะโพกลาดจรดโคนหาง

เอว ค่อนข้างสั้น กล้ามเนื้อแข็งแรง

สะโพก ลาดเอียงสู่โคนหาง

ขาหลัง ข้อเท้าทำมุมค่อนข้างมาก นิ้วเท้ายาวไม่เหมือนเท้าแมว มองจากด้านหลังขาทั้งสองตั้งตรง
ขนานกัน ห่างกันพอเหมาะ

หาง โคนหางใหญ่ เรียวจากโคนหางสู่ปลายหางหางชี้อยู่สูงกว่าแนวระดับความยาวของหางไม่เกิน
ข้อเท้าหลัง

ขน-สี ขนสั้น สีน้ำตาลเข็ม ดำ หรือขาวปนสีเข้ม

น้ำหนัก เพศผู้ 55-75 ปอนด์ เพศเมีย 23-26 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง  สัมพันธ์กัน มีความสง่างาม มองจากด้านหน้า และด้านหลัง เป็นการเดินแบบปกติ

ข้อบกพร่อง หางยาวมาก หางตก  เดินเหมือนม้า

 

http://www.pointers.org/

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com