ST.BERNARD

ลักษณะทั่วไป   สุนัขพันธุ์นี้สันนิษฐานว่าสืบเชื้อ
สายมาจากสุนัขขนาดใหญ่จากทวีปเอเซีย  โดย
ชาวโรมันเป็นผู้นำไปแพร่พันธุ์ในประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์  และเกิดการผสมกันเองจนได้
สุนัขพันธุ์ ST.BERNARD ขึ้นมา  ชาวสวิสมัก
นิยมเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ไว้คอยช่วยชีวิตผู้เคราะห์ร้าย
ระหว่างการเดินทางซึ่งส่วนมากนักเดินทางมักถูก
หิมะถล่มและถูกฝังอยู่ใต้หิมะอยู่บ่อยๆ 
ST.BERNARD มักมีสัมผัสที่หกที่สามารถรู้ว่า
ผู้เคราะห์ร้ายถูกหิมะฝังอยู่จุดใด  เมื่อพบผู้
เคราะห์ร้ายแล้วมันจะขุดและดึงผู้เคราะห์ร้ายขึ้น
มา  หลังจากนั้นมันจะนอนแนบผู้เคราะห์ร้าย
เพื่อให้ความอบอุ่นและเลียจนผู้เคราะห์ร้ายได้สติ
ส่วน  ST.BERNARD อีกตัวหนึ่งก็จะวิ่งเข้าไป
ในหมู่บ้านเพื่อตามคนมาช่วย ST.BERNARD  ที่มีชื่อเสียงคือ BARRY มันสามารถช่วยคนได้ถึง
40 คน BARRY เสียชีวิตในปี 1814   และประวัติของ BARRY  ถูกจารึกไว้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติ
ศาสตร์แห่งชาติในสวิสเซอร์แลนด์

อุปนิสัย  ฉลาด อดทน กล้าหาญ ST.BERNARD สามารถเรียนรู้การช่วยชีวิตได้จากการสังเกต
การปฎิบัติของST.BERNARD รุ่นพี่หรือรุ่นพ่อ

ส่วนหัว มีขนาดใหญ่ หัวกะโหลกกลมกว้าง ส่วนหัวมีขนปกคลุม หนังหัวมีรอยย่นเล็กน้อย

หู มีขนาดปานกลาง โคนหูอยู่ค่อยข้างสูง หูมีขนนุ่ม หูตกชิดแก้ม  มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม

ตา มีขนาดปานกลาง ตาค่อนข้างลึก  ตาเป็นรูปกลมรี สีน้ำตาลเข้ม มีแววตาที่เป็นมิตร

ดั้งจมูก (stop)   มีมุมหักชัดเจน

ปาก (muzzle) มีขนาดสั้น ความลึกของปากมีขนาดมากกว่าความยาวของปาก  สันปากตรง กว้าง
แข็งแรง มีขนนุ่ม ปกคลุมทั่วปาก ริมฝีปากบนห้อยเล็กน้อย และมีเหนียงพอประมาณ

จมูก มีขนาดใหญ่ส รูจมูกกว้าง จมูกสีดำ

ฟัน ขาว แข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว มีขนาดใหญ่ เส้นหลังตรง

คอ มีฐานคอค่อนข้างสูง  คอมีลักษณะกลมประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง หนังคอย่นเล็กน้อย

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง

อก มี่ขนาดกว้างลึกไม่เกิน่ข้อศอก

ขาหน้า  มีกระดูกใหญ่ แข็งแรงมาก  ขาหน้าตั้งตรง นิ้วเท้าชิด เท้าใหญ่ นิยมตัดติ่งนิ้วทิ้ง

ลำตัวส่วนท้าย มีลักษณะใหญ่ แข็งแรง

ขาหลัง มีกระดูกใหญ่ ขาหลังแข็งแรง ข้อเท้าหลังทำมุมพอเหมาะ เท้าใหญ่ นิ้วเท้าชิด

หาง โคนหางมีขนาดใหญ่มาก หางค่อนข้างตรง หางตก ปลายหางอยู่ระหว่างข้อเท้าหลัง

ขน-สี ขนค่อนข้างหนาแน่น ขนสั้น ขนสีแดงสลับขาว หรือสีขาวสลับแดง สีแดงเป็นโทนสีน้ำตาลอ่อน
จนถึงน้ำตาลแดง

ขนาด เป็นสุนัขที่มีขนาดใหญ่มาก

ส่วนสูง เพศผู้สูงประมาณ 27.5 นิ้ว,เพศสเมียประมาณ 25.5 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง   สง่างาม การย่างก้าวมั่นคง มีพละกำลังมาก

ข้อบกพร่อง สุนัขที่มีสีเดียวทั้งตัว

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com