STANDARD SCHNAUZER

     

ลักษณะทั่วไป   สุนัขพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดใน
ประเทศเยอรมัน  เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์
ระหว่างสุนัขพันธุ์ GERMAN POODLE, พันธุ์
GRAY WOLF SPITX และพันธุ์ WIREHAIRED  PINSCHER สุนัขพันธุ์นี้
เป็นสุนัขแม่แบบของ SCHNAUZER อื่นๆ 
ชาวเยอรมันนิยมเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ไว้เพื่อจับหนู
เฝ้ายาม  และเป็นเพื่อนในบ้าน STANDARD
SCHNAUZER ถูกกล่าวขนานกันว่ามีความ
ฉลาดเหมือนคน  ในระหว่างสงครามโลกนิยม
ใช้สุนัขพันธุ์นี้ในกิจกรรมทหาร และสภากาชาด

อุปนิสัย ฉลาด ร่าเริง ตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่ขลาด
กลัว หรือดุร้ายเกินไป

ส่วนหัว   มีลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ค่อนข้างยาว มองจากด้านบนขนาดของส่วนหัวจากโคนหู
จะเล็กลงเล็กน้อยจรดปลายจมูก ความยาวของส่วนหัวตั้งแต่ปลายหัวกะโหลกถึงบริเวณโคนหูมีขนาด
ไม่เกิน 2 ใน 3 ส่วนของความยาวของหัวกะโหลก  หัวกะโหลกส่วนบนมีลักษณะแบน หนังหัวตึง ไม่มี
รอยย่น

หู โคนหูอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ปกติหูเป็นรูปสามเหลี่ยม แต่นิยมตัดหู และดามให้ตั้ง

ตา มีขนาดปานกลาง เป็นรูปกลมรี ตาสีดำ หรือน้ำตาลเข้ม คิ้วมีขนหยิกยาว

ดั้งจมูก (stop)  มีมุมหักเล็กน้อย

ปาก (muzzle) ความยาวของปากมีขนาดเท่ากับความยาวของหัวกะโหลก สันปากตรงขนานกับ
ส่วนบนของหัวกะโหลก ปากมีเครายาว เป็นลักษณะเฉพาะพันธุ์ของสุนัขพันธุ์นี้

จมูก กว้าง สีดำ

ฟัน ขาวแข็งแรง ขบแบบกรรไกร บางครั้งฟันบนอาจจะขบเกินฟันล่างได้เล็กน้อย

ลำตัว   มีลักษณะค่อนข้างสั้น ขนาดปานกลาง ไม่ผอม หรืออ้วนเกินไป เส้นหลังตรงลาดเอียงจากหัว
ไหล่สู่บั้นท้าย

คอ  มีความยาว และความกว้างพอประมาณ  ทำให้สุนัขดูสง่างาม หนังคอตึง ไม่ย่น

อก   มีความกว้างปานกลาง อกลึกจรดข้อศอก ภาพตัดขวางของอกเป็นรูปกลมรี

ขาหน้า มีกระดูกใหญ่ ขาหน้าตรงตั้งฉากกับพื้น มองจากด้านหน้าขาหน้าทั้งสองห่างกันพอเหมาะ
เท้ามีลักษณะกลม นิ้วเท้าชิด

หาง นิยมตัดให้สั้นเหลือประมาณ 1-2 นิ้ว

ขน-สี มีขนสองชั้น ขนชั้นในนุ่ม ขนชั้นนอกแข็ง ขนบริเวณลำตัวนิยมตัดให้สั้นเหลือประมาณ 1.5 นิ้ว ขนบริเวณปาก คิ้ว ขา นิยมตัดแต่งให้สวยงาม ขนสีดำทั้งตัว หรือขนดำ และขาวขึ้นปนกันคล้ายสีเทา

ส่วนสูง เพศผู้สูงประมาณ 18.5-19.5 นิ้ว เพศเมียสูงประมาณ 17.5-18.5 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง มีความมั่นคง สง่างาม ขณะวิ่งเส้นหลังตรง

ข้อบกพร่อง ขลาดกลัว หรือ ดุร้ายเกินไป

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com