SIBERIAN HUSKY

BIS/BISS CH.INNISFREE'S ICE Tลักษณะทั่วไป สุนัสขพันธุ์ SIBERIAN HUSKY
มีถิ่นกำเนิด ในไซบีเรีย สุนัขพันธุ์นี้ถูกคัดเลือก
พันธุ์ขึ้นโดยชาวพื้นเมืองที่เรียกว่า CHUKCHI
เพื่อให้ทำหน้าที่ล่าสัตว์ และเฝ้ายาม แต่ต่อมาถูก
พันฒนาให้มีลักษณะของสุนัขลากเลื่อน

ประมาณปี คศ.1900 มีการแข่งขันสุนัขลากเลื่อน
ใน ALASKA โดยมีระยะทางถึง 400 ไมล์ สุนัขที่
ชนะในการแข่งขันคือ สุนัขพันธุ์ SIBERIAN
HUSKY หลังจากนั้น กีฬาแข่งสุนัขลากเลื่อนก็
เป็นที่นิยมมากขึ้น สุนัขพันธุ์นี้ก็มักจะชนะอยู่
เสมอ  AKC. รับรองสุนัขพันธุ์นี้ในปี คศ.1930

อุปนิสัย ฉลาดเป็นมิตร สุขุม สามารถทำงานร่วมกันเป็นฝูงได้

ส่วนหัว มีขนาดปานกลางสมส่วนกับลำตัว หัวกะโหลกค่อนข้าง
กลม หัวกะโหลกระหว่างหูจะกว้าง และเรียวลงจรดตาทั้งสองข้าง

หู มีขนาดปานกลาง ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายหูมน ใบหู
หนา มีขนแน่น หูตั้ง

ตา มีลักษณะเป็นรูปกลมรี อยู่ห่างกันพอประมาณ าตามีสี
น้ำตาลเข้ม

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักพอประมาณ

ปาก(muzzle) ความยาวของปากมีขนาดใกล้เคียงกับความ
ยาวของหัวกะโหลก ปากมีความกว้างพอประมาณ สันปากตรง
โคนปากใหญ่ และเรียวลงจรดปลายจมูก ริมฝีปากตึง มีสีเข้ม

จมูก   มีสีดำ น้ำตาลเข้ม หรือชมพู

ฟัน ขาวสะอาด แข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว มีขนาดปานกลาง เส้นหลังตรง ขนานกับพื้น ความยาวของลำตัวมากกว่าความสูงของลำตัว
เล็กน้อย

คอ มีความยาวปานกลาง มีลักษณะโค้ง ขณะเดิน หรือวิ่ง คอจะยืดไปข้าหน้า

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ แข็งแรง

อก มีลักษณะแข็งแรง อกลึกจรดข้อศอก อกมีความกว้างพอประมาณ ไม่กว้างจนเกินไป

ขาหน้า มองจากด้านหน้าขาหน้าทั้งสองตั้งตรง ห่างกันพอเหมาะ มองจากด้านข้างข้อเท้าหน้า
เอียงเล็กน้อย ท่อนขาตรง ความยาวของขาจากข้อศอกถึงพื้นจะมากกว่าความยาวจากข้อศอกถึง
หัวไหล่เล็กน้อย เท้ามีลักษณะกลมรี  นิ้วเท้าชิด เท้ามีขนหนาแน่น

หาง มีขนเป็นพวง หางมักจะยกสูงโค้งเล็กน้อย หางไม่บิดเอียงไปทางซ้ายหรือขวา

ขน-สี ขนมีสองชั้น ขนชั้นในนุ่ม ขนชั้นนอกแข็งแนบชิดผิวหนัง ขนมีหลายสีตั้งแต่สีดำ หรือขาวล้วน

ขนาด เป็นสุนัขที่มีขนาดปานกลาง

น้ำหนัก เพศผู้หนักประมาณ 45-60 ปอนด์ ,เพศเมียหนักประมาณ 35-50 ปอนด์

ส่วนสูง เพศผู้สูงประมาณ 21-23.5 นิ้ว เพศเมียสูงประมาณ 20-22 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง มีความสง่างาม เคลื่อนที่ได้เร็ว ขณะวิ่งเท้าไม่บิด หรือปัด

ข้อบกพร่อง หูใหญ่ หูตก หางม้วนมาก

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com