SAMOYED

ลักษณะทั่วไป  เป็นสุนัขในแถบขั้วโลกเหนือมีขนยาวสามารถทน

กับสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้ดี มักนิยมเลี้ยงไว้เป็นสุนัขเฝ้ายาม และสุนัขลาก

เลื่อน มีบันทึกความสามารถของสุนัขพันธุ์ SAMOYED ไว้ว่า มีการเดินทางอันทร

หดของสุนัขลากเลื่อนฝูงหนึ่งจำนวน 28 ตัว ลากเลื่อนที่มีน้ำหนักมากกว่า

น้ำหนักตัวของสุนัขถึงเท่าครึ่ง เดินทางจากขั่วโลกเหนือสู่ขั่วโลกใต้ โดย

ทนอากาศที่หนาวเย็นและทุระกันดาร และสามารถไปถึงขั้วโลกใต้ในปี 1911

อุปนิสัย ร่าเริง รักการทำงาน ชอบเล่นกับเด็ก ๆ

ส่วนหัว มีลักษณะเป็นรูปลิ่ม ส่วนบนกว้าง ไม่กลมเหมือนรูปแอปเปิ้ล

ส่วนหัวมีลักษณะเฉพาะสง่างาม ตื่นตัว มีมุมปากดำเหมือนรอยยิ้ม

หู หนาแข็ง เป็นรูปสามเหลี่ยมปลายหูมน มีขนาดปานกลาง หูตั้งความยาว

ของใบหูมีขนาดใกล้เคียงกับความยาวระหว่างโคนหูและตา

ตา เป็นรูปกลมรี สีเข้ม ขอบตาดำ

ดั้งจมูก(stop) มีมุมหักไม่มาก

ปาก(muzzle) มีความยาว และขนาดปานกลาง โคนปากใหญ่ และเรียว จรดปลายจมูก ปากมีความลึกพอสมควร ริมฝีปากมี

สีดำ และสีดำจะล้ำออกข้าง

นอกปากเล็กน้อย ทำให้ดูเหมือนว่ากำลังยิ้ม

จมูก ควรมีสีดำเข้ม

ฟัน ขาวสะอาด แข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว หัวไหล่สูง เส้นหลังตรง ความยาวของลำตัวมีขนาดใกล้เคียงกับความสูง

ของลำตัว เพศเมียจะมีความยาวของลำตัวมากกว่า

คอ ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ คอตั้ง

อก กว้าง ลึกจรดข้อศอก

ขาหน้า กระดูกขาค่อนข้างใหญ่ ขาหน้าตั้งตรง ข้อเท้าหน้าตั้งฉากกับพื้นขาหน้าค่อนข้างยาว มองจากด้านหน้าขาหน้าตั้งฉาก

กับพื้น ขาหน้าห่างกันพอเหมาะเท้าค่อนข้างใหญ่ มีขนหนาเพื่าป้องกันหิมะ เท้าชิด

เอว มีลักษณะค่อนข้างกลม แข็งแรง

ขาหลัง  ขาหลังท่อนบนประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง กระดูกขาค่อนข้าง

ใหญ่ข้อเท่้าทำมุมพอประมาณข้อเท้าสูงประมาณ1ใน3ของความสูงของบั้นท้ายมองจากด้านหลังขาห ลังตั้งตรง และขนานกัน ขาค่อนข้างยาว เท้าใหญ่ มีขนหนา

หาง มีขนาดค่อนข้างยาว ปลายหางอยู่ระหว่างข้อเท้าหลัง หางมีขนเป็นพวง

ขณะตื่นตัวหางจะยกพาดหลัง

ขน-สี SAMOYED มีขนสองชั้น ขนชั้นในนุ่มเหมือนขนสัตว์ ขนชั้นในหนาแน่น

ขนชั้นนอกค่อนข้างแข็งเหยียดตรง ขนสามารถป้องกันอากาศที่หนาวเย็นได้ดี

SAMOYED มีขนสีขาว หรือครีม

ขนาด เป็นสุนัขที่มีขนาดปานกลาง มีกระดูก และกล้ามเนื้อใหญ่

ส่วนสูง เพศผู้สูง21-23.5 นิ้ว เพศเมียสูง 19-21 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง มีความสง่างาม SAMOYED มีการเคลื่อนที่ค่อนข้างเร็ว

ข้อบกพร่อง ขนหยิก ขนไม่ตั้ง สีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ขาว หรือครีม ขาบิด ฟันขบผิด

ปกติ ตาสีจาง

 

http://www.samoyed.org/Samoyed_Club_of_America.html

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com