NEWFOUNDLAND

ลักษณะทั่วไป สุนัขพันธุ์นี้สันนิษฐานว่าสืบเชื้อสาย
มาจากสุนัขพันธุ์ GREAT PYRENES เป็นสุนัขที่มีขนาดใหญ่มากพันธุ์หนึ่ง มีขนหนา สามารถทนต่อ
อากาศที่หนาวเย็นได้ นิยมเลี้ยงในแถบยุโรปและ
อเมริกา โดยชาวประมงนิยมฝึกให้คอยช่วยชีวิตคนจม
น้ำ หรือเมื่อเรืออับปาง ปัจจุบันนิยมเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้
ไว้เฝ้าบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเพื่อของเด็ก ๆ

อุปนิสัย  ฉลาด กล้าหาญ ซื่อสัตย์ ใจดี เป็นมิตรของ
เด็ก ๆ

ส่วนหัว มีขนาดใหญ่ หัวกะโหลกกว้างส่วนบนโค้ง
หนังของส่วนหัวไม่มีรอยย่นใดๆ ขนบริเวณหัวมี
ลักษณะนุ่ม

หู มีขนาดเล็กมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายหูมน
หูปรกชิด

 

ตา สีน้ำตาลเข้ม มีขนาดเล็ก ตาลึก ห่างกันพอประมาณ

ดั้งจมูก(stop) ลาดเอียงเล็กน้อย

ปาก(muzzle) มีลักษณะกว้างสั้น และลึก ความยาวของปากจะสั้นกว่าความยาวของหัวกะโหลก สันปากโค้ง เส้นที่ลากบนสันปากตรง กรามแข็งแรง

จมูก กว้าง

ฟัน ขาวสะอาด ขบแบบกรรไกร

ลำตัว เส้นหลังตรงขนานกับพื้น ลำตัวค่อนข้างกว้าง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ความยาวของลำตัว
มากกว่าความสูงของลำตัว

คอ มีลักษณะแข็งแรงประกอบด้วยกล้ามเนื้อ มีความยาวพอเหมาะ

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

อก กว้าง ลึกจรดข้อศอก

ขาหน้า มีกระดูกใหญ่ ขาหน้าท่อนบนประกอบด้วยกล้ามเนื้อ มองจากด้านข้างข้อเท้าหน้าเอียง
เล็กน้อย มองจากด้านหน้าขาหน้าตั้งตรง ตั้งฉากกับพื้น ห่างกันพอเหมาะ นิ้วเท้าชิดคล้ายเท้าแมว

ลำตัวส่วนท้าย มีลักษณะกว้าง แข็งแรงประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

ขาหลัง มีกระดูกใหญ่ ขาหลังท่อนบนประกอบด้วยกล้ามเนื้อ มองจากด้านหลังขาหลังตั้งฉากกับ
พื้นห่างกันพอเหมาะข้อเท้าหลังตรงตั้งฉากกับพื้น นิ้วเท้าชิดคล้ายเท้าแมว

หาง โคนหางใหญ่ปลายหางยาวจรดข้อเท้าหลัง ปกติหางจะตก  เวลาวิ่งหางจะยกขึ้น แต่จะไม่
ม้วนสูงกว่าระดับหลัง

ขน-สี มีขนสองชั้น ชั้นในนุ่มชั้นนอกแข็ง ขนหนาแน่น ขนมีลักษณะหยิกเล็กน้อย ขนบริเวณหน้า
และปากค่อนข้าสั้น บริเวณส่วนท้ายของขาหน้ามีขนค่อนข้างยาว สีเป็นสีพื้น สีที่นิยมคือสีดำ หรือ
อาจจะมีพื้นสีขาวและมีแซมสีดำสลับ

ขนาด เป็นสุนัขที่มีขนาดใหญ่มากพันธุ์หนึ่ง

น้ำหนัก เพศผู้หนักประมาณ 130-150 ปอนด์,เพศเมียประมาณ 100-120 ปอนด์

ส่วนสูง เพศผู้หนักประมาณ 28 นิ้ว, เพศเมียประมาณ 26 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง มีความสง่างาม มีพละกำลังมาก เวลาวิ่งขาหน้าทั้งสองหรือขาหลังทั้งสองขนานกัน
ไม่บิดเข้าออก

ข้อบกพร่อง สีลายเสือ, สามสี

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com