PEMBROKE CORGI

ลักษณะทั่วไป  สุนัขพันธุ์นี้เกิดจากการผสม
ข้ามพันธุ์หลายพันธุ์คือ KEESHOND,
POMERANIAN, SAMOYED, CHOW
CHOW, NORWEGIAN ELKHOUND 
และ FINNISH SPITZ สุนัขพันธุ์นี้ไม่มีเชื้อ
สายของสุนัขพันธุ์  CARDIGAN
สุนัขพันธุ์  CARDIGAN และ PEMBROKE CORGI  จะพบความแตกต่าง ดังนี้
PEMBROKE ตัวจะสั้นกว่า  กระดูกขาเล็กกว่า
ขนนุ่มกว่าปลายหูแหลมกว่า และ ไม่มีหาง ในต้น ศตวรรษที่ 19  มีการนำสุนัขทั้งสองพันธุ์มาผสมข้ามพันธุ์กัน  แต่ปัจจุบันจะนิยมไม่ให้มีการผสมข้ามพันธุ์กัน

อุปนิสัย ฉลาด ร่าเริง ไม่ขลาดกลัว

ส่วนหัว มีลักษณะคล้าสุนัขจิ้งจอก หัวกะโหลกแบนและกว้าง แก้มค่อนข้างโค้งมน

หู ตั้ง มีขนาดปานกลาง

ตา มีลักษณะกลมรี ขนาดปานกลาง ตามีสีใกล้เคียงกับลำตัว ขอบตาสีดำ

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักปานกลาง

ปาก (muzzle) มีความยาวน้อยกว่าความยาวของหัวกะโหลกประมาณ 3 ต่อ 5

จมูก สีดำ

ฟัน   แข็งแรง ขบแบบกรรไกร หรือขบแบบเสมอ

ลำตัว มีความสูงใกล้เคียงกับความยาว เส้นหลังตรงแข็งแรง

คอ  ค่อนข้างยาว ทำให้สุนัขดูสมดุลย์

อก  กว้าง และลึก

ขาหน้า มีขนาดสั้น ขาหน้าตั้งตรง ข้อเท้าหน้าแข็งแรง ตั้งฉากกับพื้นเท้าหน้ามีลักษณะกลมรี นิ้วเท้า
ชิด เล็บตัดสั้น

ขาหลัง ท่อนบนประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ข้อเท้าหลังทำมุมพอประมาณ ข้อเท้าหลังแข็งแรง ตั้งฉาก
กับพื้น มองจากด้านหลังขาหลังทั้งสองขนานกัน

หาง อาจจะกุดตั้งแต่กำเนิด หรือตัดให้กุด

ขน-สี ขนมีสองชั้น ขนมีหลายสี เช่น น้ำตาล จนถึงแดงเข้ม หรือ ดำ-น้ำตาล อาจจะมีสีอื่นเป็น
MARKING หรือไม่มีก็ได้

ขนาด ความยาวของลำตัวจะยาวกว่าความสูงประมาณ 40%

น้ำหนัก ประมาณ 25-30 ปอนด์

ส่วนสูง ส่วนสูงประมาณ 10-12 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง   ขณะเดิน-วิ่ง ขาหน้า-หลัง เคลื่อนที่ในแนวดิ่งเป็นเส้นตรง

ข้อบกพร่อง  หูตก ฟันขบแบบ OVERSHOT หรือ UNDERSHOT นิสัยขลาดกลัว

 

http://www.pembrokecorgi.org/

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com