TIBETAN TERRIER

ลักษณะทั่วไป  สุนัขพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดในหมู่บ้านLOSTVALLEYในประเทศ

ธิเบต สาเหตุที่หมู่บ้านนี้ชื่อ LOST VALLEY เนื่องจากในศตวรรษที่ 14 เกิดแผ่น

ดินไหวและทางติดต่อหมู่บ้านถูกทำลายหมด พระลามะเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้มากว่า 2000 ปี ชาวธิเบต ถือว่าสุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขนำโชค และมีการเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์นี้

อย่างดี ไม่มีการซื้อขายกันมักจะใช้เป็นเพื่อนร่วมทางกับโลกภายนอก สุนัขพันธุ์

นี้ไม่มีการกระจายสู่บุคคลภายนอก จนกระทั่งปี 1920 DR.GREIG นักกายภาพ

บำบัดได้รักษาโรคให้กับชาวธิเบตคนหนึ่งจึงได้รับสุนัขพันธุ์นี้เป็นของขวัญ DR.GREIG ซึ่งขณะนั้นทำงานอยู่ในอินเดีย ได้แพร่พันธุ์นี้มากมาย และเมื่อ

DR.GREIG เดินทางกลับ ประเทศอังกฤษ จึงได้นำสุนัขเหล่านี้กลับไปด้วย

ประเทศอังกฤษรับรองสุนัขพันธุ์นี้เป็นพันธุ์แท้ในปีค.ศ. 1937

อุปนิสัย ร่าเริง รักเจ้าของ

ส่วนหัว หัวกะโหลกมีความยาวปานกลาง ไม่กว้าง หัวกะโหลกมีขนาดเล็ก

ลงจากโคนหูสู่ตา หัวกะโหลกบริเวณหูไม่โค้งมากหรือแบนมาก ส่วนหัวมีขนยาว

หู ตกแต่ไม่แนบชิดแก้ม หูมีลักษณะเป็นรูปตัววี ไม่ใหญ่มาก ใบหูมีขนยาว

ตา มีขนาดใหญ่ สีเข้ม ขอบตาสีดำ

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหัก

ปาก(muzzle) มีความยาวเท่ากับความยาวของหัวกะโหลก กรามแข็งแรง

ปากไม่ใหญ่มาก

จมูก สีดำ

ฟัน ขบแบบเสมอ หรือ UNDERSHOT เล็กน้อย

ลำตัว สั้นแข็งแรง ความสูงของลำตัวมีขนาดใกล้เคียงกับความยาว

ขาหน้า ตั้งตรง มีขนยาว เท้าหน้ามีขนาดใหญ่ เท้ากลมหนา มีขนยาว

ขาหลัง มีขนยาว เท้าหลังมีขนาดใหญ่กลม เท้าค่อนข้างหน้า มีขนยาว

หาง มีความยาวปานกลาง โคนหางอยู่ในระดับสูง หางยกอยู่เหนือหลัง หางมี

ขนยาว ปลายหางบิดเล็กน้อย

น้ำหนัก ประมาณ 18-30 ปอนด์

ส่วนสูง  ประมาณ14-16 นิ้ว

ข้อบกพร่อง จมูกไม่ใช่สีดำ ขบไม่ดี

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com