LHASA APSO

 ลักษณะทั่วไป
สุนัขพันธุ์ LHASA APSO
มีถิ่นกำเนิดบริเวณรอยต่อ
ของตอนเหนือของอินเดีย
และธิเบต ซึ่งครอบคลุมด้วย
ภูเขาสูง ซึ่งมีอากาศหนาว
เย็นในตอนกลางคืนและร้อน
จัดในเวลากลางวัน
LHASA APSO เป็นสุนัข
ที่มีขนยาวสง่างามบางครั้ง
ถูกเรียกว่า สิงโตที่เห่าได้
ชาวพื้นเมืองในแถบธิเบต
นิยมเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ไว้เป็น
เพื่อนในบ้าน และเป็นยาม
คอยเตือนภัยเนื่องจาก
LHASA APSO มีประสาท
หูที่ดีมาก

อุปนิสัย ฉลาด ฝึกสอนง่าย
ร่างเริงตื่นตัวอยู่เสมอ เป็น
มิตรกับเจ้าของ  และดุกับ
คนแปลกหน้า

ส่วนหัว หัวกะโหลก ค่อน
ข้างแคบ ไม่แบนมากหรือโค้งมาก ส่วนหัวมีขนยาวดูสวยงาม

หู ตกมีขนยาว

ตา มีสีน้ำตาลเข้มขนาดปานกลาง

ปาก (muzzle) มีความยาวปานกลาง ประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวของส่วนหัว

จมูก สีดำ

ฟัน   ขบแบบเสมอ หรือ UNDERSHOT เล็กน้อย

ลำตัว มีความยาวมากกว่าความสูงของลำตัว

ขาหน้า ตรง มีขนยาวมาก เท้าหน้ากลมคล้ายเท้าแมว มีขนยาว

เอว แข็งแรง

ขาหลัง ตรง มีขนยาวมาก เท้าหลังกลมคล้ายเท้าแมว มีขนยาว

หาง ม้วนเป็นเกรียว พาดอยู่บนหลัง มีขนยาว

ขน-สี ขนหนา ยาว และแข็ง สีอะไรก็ได้

ขนาด  เป็นสุนัขที่มีขนาดเล็ก

ส่วนสูง ประมาณ 10-11 นิ้ว เพศเมีย อาจเตี้ยกว่าเล็กน้อย

Ch. Martin's Tic-Toc Teddybear Puff  

http://www.lhasaapso.org/

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com