KEESHOND

ลักษณะทั่วไป  สุนัขพันธุ์ KEESHOND
เป็นสุนัขแถบ ARCTIC อยู่ในตระกูลเดียวกับ
สุนัขพันธุ์ SAMOYED, CHOW, POMERANIAN สุนัขพันธุ์นี้เป็นที่นิยมเลี้ยง
กันอย่างแพร่หลายในประเทศฮอลแลนด์ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งแถบลุ่มแม่น้ำไรน์
KEESHOND เป็นสุนัขที่มีความสง่างาม รูป
ร่างกะทัดรัด มีขนปุกปุย  บริเวณขอบตามี
วงกลมเหมือนกับสมแว่นอยู่ สุนัขพันธุ์ KEESHOND ขึ้นทะเบียนโดย AKC
ในปี 1930

อุปนิสัย ฉลาด ร่าเริง ตื่นตัวอยู่เสมอ

ส่วนหัว หัวกะโหลกมีขนาดสัมพันธุ์กับขนาด
ของสุนัข หัวมีรูปคล้ายลิ่ม  ส่วนหน้ามีลักษณะ
คล้ายสวมแว่นตาอยู่

หู มีขนาดเล็ก มีลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยม
โคนหูอยู่ในระดับสูง หูตั้ง  ใบหูมีขนหนาสีดำ

ตา มีสีน้ำตาลเข้ม มีขนาดปานกลาง

ดั้งจมูก(stop) มีมุมหักพอประมาณ

ปาก(muzzle) มีสีดำ ปากมีความยาวปานกลาง ริมฝีปากสีดำ ปิดเสมอกัน

ฟัน ขาวแข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว มีขนาดกะทัดรัด เส้นหลังตรงแข็งแรง เส้นหลังลาดเอียงจากหัวไหล่สู่

โคนหาง ความสูงของลำตัวมีขนาดเท่ากับความยาวของลำตัว

คอ มีขนาดค่อนข้างยาว สง่างาม

อก กว้างแข็งแรง ซี่โครงกางพอง

ขาหน้า มีกระดูกใหญ่ ขาหน้าตั้งตรง ขามีขนสีครีม เท้าหน้ามีขนาดเล็กคล้ายเท้าแมว เท้าหน้า
มีสีครีม เล็บสีดำ

ขาหลัง มีกระดูกใหญ่ แข็งแรง ขาหลังท่อนบนมีขนยาว ขนสีครีมเท้าเล็กคล้ายเท้าแมว มีสีครีม
เล็บสีดำ

หาง โคนหางอยู่ในระดับสูง มีขนเป็นพวง หางพันพาดอยู่บนหลัง ขนบริเวณหางมีสีเทา ห่างส่วนที่
ชิดหลังมีสีดำ

ขน-สี ขนมีสองชั้น ขนยาวเหยียดตรง บริเวณลำตัว หลังขา มีขนยาว ขนมีสีเทาหรือปนดำ ขนชั้น
ในสีครีม ปลายขนชั้นนอกมีสีดำ ปลายหางสีดำ ขาสีครีมบริเวณหน้าสีขนมีลักษณะเหมือนสวมแว่น
ตาอยู่

ส่วนสูง เพศผู้สูงประมาณ 18 นิ้ว เพศเมียสูงประมาณ 17 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง มีความสง่างาม ขณะวิ่งขาเป็นเส้นตรง

ข้อบกพร่อง หน้าไม่มีรอยแว่นตา ฟันขบแบบ UNDERSHOT ตาสีจา ตาโปน หูตก ขนหยิก
สีดำทั้งตัว หรือสีอื่นทั้งตัว หางตก

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com