GERMAN SHEPHERD DOGS

ลักษณะทั่วไป มีถิ่นกำเนิด
ในประเทศเยอรมันมีชื่อเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า "อัลเชเชี่ยน"
เป็นสุนัขที่ถูกพัฒนาทั้งทาง
ด้านโครงสร้างและจิตใจให้มี
ความพร้อมในการทำงานได้
อย่างดีเยี่ยม เป็นสุนัขที่มี
พละกำลังมาก ขณะยืนครอบ
คลุมพื้นที่ได้มาก ช่วงก้าว
ยาวทำให้สามารถเดิน-วิ่งใน
ระยะทางไกล ๆ ได้ เป็นสุนัข
ที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อการ
เดินการวิ่งมีความสัมพันธ์
ต่อเนื่องกันไม่ว่าขณะยืน
หรือเคลื่อนที่มีความสง่างาม
ปัจจุบันสุนัขพันธุ์นี้เป็นที่
นิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย
ทั่วโลก สามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะอากาศแบบต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในกิจกรรมของทหาร ตำรวจ
รักษาความปลอดภัย ตลอดจนเฝ้าบ้านหรือนำทางคนตาบอด

อุปนิสัย ฉลาด กล้าหาญ มีจิตใจมั่นคง ไม่ตื่นตกใจง่าย แม้แต่เสียงปืน จึงเป็นสุนัขที่นิยมฝึกใช้ใน
การสงครามหรือสำราจมากที่สุด

ส่วนหัว มีความสง่างาม ดูมั่นคงแข็งแรง เพศผู้จะมีส่วนหัวที่มีลักษณะเข้มแข็ง น่าเกรงขามกว่า
เพศเมีย หัวกะโหลกจะเชื่อมต่อกับปากอย่างกลมกลืนกัน ส่วนหัวมีขนาดสัมพันธ์กับขนาดของลำตัว

หู มีขนาดสัมพันธ์กับขนาดของหัวกะโหลก หูตั้ง ใบหูหันไปด้านหน้า เส้นที่ลากจากกึ่งกลางของใบหูทั้งสองขนานกัน

ตา มีขนาดปานกลาง รูปกลมรี ตาสีเข้ม มีประกายความร่าเริง และตื่นตัวอยู่เสมอ

ดั้งจมูก (stop) ไม่มีมุหักใด ๆ

ปาก (muzzle) มีลักษณะคล้ายรูปลิ่มยาว เส้นที่ลากจากปากจะขนานกับเส้นที่ลากจากหัว
กะโหลก สันปากมีลักษณะโค้ง

จมูก สีดำ

ฟัน   มีทั้งหมด 42 ซี่ ฟันบน 20 ซี่ ฟันล่าง 22 ซี่ ฟันขาวแข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว มีสัดส่วนความยาวต่อความสูงประมาณ 10 ต่อ 8.5 เส้นหลังตรงลาดเอียงจากหัวไหล่สู่โคน
หาง

คอ ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ขณะตื่นตัวคอเชิดสง่างาม หนังคอตึง

อก ลึกจรดข้อศอก

ขาหน้า ไม่ว่าจะมองด้านหน้าหรือด้านข้าง ขาหน้าตรงตั้งฉากกับพื้นกระดูกขาหน้าเป็นรูปไข่ ข้อ
เท้าหน้าแข็งแรง มีสปริงทำมุมกับแนวดิ่งประมาณ 25 องศา เท้าหน้าเล็กเท้าหนา เล็บตัดสั้นสีดำ

หาง ยาวจรดข้อเท้าหลัง โคนหางอยู่ระดับต่ำ หางโค้งเล็กน้อยปกติหางจะตก แต่ขณะตื่นตัวหรือวิ่งหางอาจจะยกขึ้นเล็กน้อย

ขน-สี มีขนสองชั้น ขนชั้นนอกแข็งเหยียดตรง ขนสีเข้ม

ส่วนสูง เพศผู้สูงประมาณ 24-26 นิ้ว เพศเมียสูงประมาณ 22-24 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง   มีความสง่างาม การย่างก้าวสัมพันธ์กับ การก้าวย่างไม่ต้องสูญเสียพลังงานมาก 
ก้าวเท้ายาว ครอบคลุมพื้นที่ได้มาก

ข้อบกพร่อง หูตก ฟันไม่ตรง UNDERSHOT หางกุด  สีขาวทั้งตัว จมูกสีอื่นที่ไม่ใช่สีดำ ดุร้าย
ควบคุมไม่ได้

 

http://www.gsdca.org/

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com