FRENCH BULLDOG

ลักษณะทั่วไป         ประมาณปี  1890  มีสุนัข BULLDOG ขนาดเล็กมากมายใน
ประเทศอักกฤษ และสุนัขชนิดนี้ไม่ค่อย
นิยมเลี้ยงกันเท่าไร สุนัขเหล่า
นี้บางส่วนถูก
ส่งเข้าไปในประเทศฝร่งเศส และได้ผสม
กับสุนัขพันธุ์ต่าง ๆ ในฝร่งเศส จนในที่สุด
เกิดเป็นสุนัขพันธุ์ FRENCH BULLDOG ขึ้นและสุนัขพันธุ์นี้ได้กลาย
เป็นสุนัขที่นิยมเลี้ยงในฝรั่งเศส โดยเฉพาะ
สุภาพสตรี FRENCH BULLDOG เป็น
สุนัขที่มีขนาดกะทัดรัด ร่างกายแข็งแรง มี
หูคล้ายค้างคาว

อุปนิสัย  ฉลาด ร่าเริง ชอบเล่น ตื่นตัวอยู่เสมอ

ส่วนหัว    มีขนาดใหญ่ คล้ายทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หัวกะโหลกระหว่างหูค่อนข้างแบน หน้าผากมี
ลักษณะโค้งเล็กน้อย แก้มมีกล้ามเนื้อชัดเจน

หู มีลักษณะเหมือนหูค้างคาว โคนหูใหญ่ ค่อนข้างยาว ปลายหูกลม โคนหูออยู่ค่อนข้างสูง

ตา   มีสีเข้ม ขนตาดปานกกลาง ตากลม ตาค่อนข้างห่างจากหู ตาไม่ลึกหรือโปน

ดั้งจมูก(stop)          มีมุมหักชัดเจนจนทำให้มีหลุมลึก

ปาก(muzzle)          มีลักษณะกว้างและลึก มุมปากมีเหนียงค่อนข้างหนา กรามแข็งแรง
ขณะหุบปากไม่เห็นฟันยื่นออกมา

จมูก   มีลักษณะสั้น รูจมูกกว้าง จมูกมีสีดำ หรือสีจาง ขึ้นอยู่กับบสีของขน

ฟัน     แข็งแรง ขบแบบ UNDERSHOT

ลำตัว มีลักษณะสั้นกลม เส้นหลังโค้ง บริเวณหัวไหล่ค่อนข้างกว้าง บริเวณเอวเล็ก

คอ     มีลักษณะกลมหนา หนังคอบริเวณลูกกะเดือก ค่อนข้างย่น

อก    กว้างและลึก

ขาหน้า   มีกระดูกใหญ่ ขาหน้าค่อนข้างสั้น ขาหน้าประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ขาหน้าตั้งตรง
ขาหน้าทั้งสองห่างกันพอสมควร เท้าหน้ามีขนาดพอเหมาะนิ้วเท้าชิด

ขาหลัง    ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ขาหลังตรงห่างกันพอประมาณ ข้อเท้าหลังอยู่ในระดับต่ำ
เท้าหลังมีขนาดพอเหมาะ นิ้งเท้าชิด เท้าหลังใหญ่กว่าเท้าหน้าเล็กน้อย

หาง   โคนหางอยู่นใระดับต่ำ หางตรงหรือเป็นเกลียวก็ได้ หางค่อนข้างสั้น

ขน-สี  ขนสั้นนุ่ม ขนมีหลายสี เช่น น้ำตาล ขาว น้ำตาล-ขาว หนังค่อนข้างย่น

น้ำหนัก   ชนิดเล็ก มีน้ำหนักน้อยกว่า  22  ปอนด์  ชนิดใหญ่มีน้ำหนักประมาณ  22-28  ปอนด์

ข้อบกพร่อง   หูไม่เหมือนค้างคาว สีดำ-ขาว สีดำ-น้ำตาล ตามีสีไม่เหมือนกัน
น้ำหนักเกิน  22  ปอนด์

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com