CHOW CHOW

ลักษณะทั่วไป สุนัขพันธุ์นี้
มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีน
ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น มีอายุ
กว่า 2,000 ปีมาแล้ว สุนัข
พันธุ์นี้เกิดจากการผสมข้าม
พันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์
MASTIFF และ พันธุ์
SAMOYED ในสมัยก่อน
นิยมใช้เป็นสุนัขล่าสัตว์ เฝ้า
บ้าน ตลอดจนใช้งานอื่น ๆ
เชาว์ เชาว์ เป็นสุนัขพันธุ์
เดียวที่มีลิ้นดำ

อุปนิสัย ร่าเริง กล้าหาญ
ฉลาด รักเจ้าของ

ส่วนหัว มีขนาดสมส่วนกับ ขนาดของลำตัว ไม่ใหญ่
หรือเล็กเกินไป ส่วน บน
ของหัวกะโหลกมีลัษณะ
แบน และกว้าง ส่วนหัวมีขน
พองฟู และมีคิ้วที่หนา เส้นที่ลากจากส่วนบนของหัวกะโหลกจะขนานกับกับเส้นที่ลากจากสันปาก

หู มีขนาดเล็ก หูตั้ง  หูทั้งสองอยู่ในระดับเดียวกับลูกตาไม่ห่างกันเกินไป  หูมีลักษณะคล้ายรูป
สามเหลี่ยมปลายมน

ตา มีเบ้าตาลึก ตาเป็นรูปกลมรี ขอบตาสีดำ ตาสีน้ำตาล หรือเทาดำ

ดั้งจมูก (stop)  มีมุมหักชัดเจน

ปาก (muzzle) ขนาดของปากมีขนาดสั้นเมื่อเทียบกับความยาวของหัวกะโหลกแต่ต้องไม่สั้นกว่า
1 ใน 3 ของหัวกะโหลก ความกว้าง ความลึก และความยาวของปาก จะมีขนาดใกล้เคียงกัน ปาก
มีลักษณะคล้ายทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ปากอาจจะมีรอยย่นเล็กน้อย แต่ไม่ย่นจนเกินไป ริมฝีปากบน
ทับริมฝีปากล่างพอดี ลิ้นมีสีดำ ลูกเชาว์ เชาว์ ลิ้นอาจจะยังไม่ดำ แต่ควรมีสีดำเมื่ออายุ 2 เดือน
ขึ้นไป

จมูก มีลักษณะกว้าง สีดำ

ฟัน ขาว แข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว ความสูงของลำตัวมีขนาดใกล้เคียงกับความยาวของลำตัว เส้นหลังตรงขนานกับพื้น

คอ ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ คอมีความยาวพอเหมาะ ทำให้สุนัขดูสง่างาม

อก ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ อกกว้าง และลึกจรดข้อศอก

ขาหน้า ประกอบด้วยเนื้อ กระดูกขาหน้าใหญ่ มองจากด้านหน้าขาหน้าตั้งตรง ตั้งฉากกับพื้น
ข้อเท้าตรงแข็งแรง เท้าชี้ตรงไปด้านหน้าไม่บิดซ้าย-ขวา เท้ามีลักษณะหนากลม เท้าชิดคล้าย
เท้าแมว เล็บตัดสั้น

เอว มีขนาดสั้น และลึก ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

ขาหลัง มีกระดูกใหญ่ ขาหลังท่อนบนประกอบด้วยกล้ามเนื้อ มองจากด้านหลังขาหลังตรง และ
ขนานกันห่างกันพอเหมาะ ข้อเท้าหลังตรงตั้งฉากกับพื้น มองจากด้านข้างสะโพก หัวเข่า และข้อ
เท้าจะเป็นเส้นตรงเดียวกัน เท้าหลังมีลักษณะคล้ายเท้าหน้า

หาง โคนหางอยู่ในระดับสูง หางพาดแนบหลัง

ขน-สี เชาว์ เชาว์ มี 2 ชนิด  คือ ชนิดขนสั้น และขนยาว ทั้งสองชนิดมีขนสองชั้น ขนชั้นในนุ่ม 
ขนชั้นนอกแข็งเหยียดตรง เชาว์ เชาว์ มี 5 สี คือ สี ดำ,เทา,แดง,ครีม และ CINNAMON  สุนัข
ตัวหนึ่งจะเป็นสีเดียวกันทั้งตัว แต่บริเวณอก บั้นท้าย หาง ขา  อาจมีสีจางได้

ส่วนสูง ประมาณ 17-20 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง   มีความมั่นคง สง่างาม ขณะวิ่งขาตึง ยกเท้าไม่สูง คอเชิด

ข้อบกพร่อง  ลิ้นด่าง จมูกด่าง หูตก ขลาดกลัว ฟันขบผิดปกติ

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com