BRIARD

ลักษณะทั่วไป  สุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขที่เก่าแก่ที่สุดของ
ฝรั่งเศส ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 เป็นสุนัขที่มีขนาด
ใหญ่ แข็งแรง ในสมัยก่อนนิยม ใชเฝ้าบ้านเพื่อป้องกัน สุนัขจิ้งจอก หรือสุนัขป่า ตลอดจนใช้ดูแลฝูงแกะ มีผู้
กำหนดมาตรฐาน BRIARD ตั้งแต่ปี คศ.1897

อุปนิสัย ฉลาด กล้าหาญ ตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถนำไปฝึกได้

ส่วนหัว ส่วนหัวของ BRIARD มีความสง่างาม
ความยาวของหัวจากปลายหัวถึงปลายจมูก มีความยาว
ประมาณ 40% ของความสูงของลำตัว ส่วนความกว้าง
ของหัวมีขนาดเล็กกว่าความยาวของหัวเล็กน้อย
ปลายหัวกะโหลกมีลักษณะโหนก ส่วนหัวมีขนยาว

หู โคนหูอยู่ค่อนข้างสูง ใบหูมีขน ความยาวของหูประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวหัว ธรรมชาติหูจะ
ตก แต่นิยมตัดหูและดามให้ตั้ง

ตา มีลักษณะกลมโต สีดำหรือน้ำตาลดำ

ดั้งจมูก(stop) มีมุมหักชัดเจน

ปาก(muzzle) มีขนาดใหญ่ กลม เส้นที่ลากจากสันปากและหัวกะโหลกขนานกันริมฝีปากหนา
สีดำ

จมูก มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส สีดำ

ฟัน ขาวแข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว เส้นหลังตรง ลาดเอียงเล็กน้อย จากหัวไหล่จรดปลายหาง ลำตัวกว้างลำตัวยาวกว่าความสูง
เล็กน้อย

คอ มีขนาดยาว ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

อก กว้างลึกจรดข้อศอก

ขาหน้า ประกอบด้วยกล้ามเนื้อและกระดูกใหญ่พอสมควร  มองจากด้าน

หน้า ขาหน้าตรงตั้งฉากกับพื้น เท้าหน้ามีลักษณะกลมค่อนข้างรี เล็บสีดำนิ้วเท้าชิด นิ้วติ่งนิยม
ตัดออก

เอว สั้น กว้าง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

ขาหลัง ขาหลังแข็งแรง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ มองจากด้านหลังขาหลังตรงขนานกัน ห่างกันพอ
เหมาะ เท้าหลังมีลักษณะคล้ายเท้าหน้า แต่มีนิ้วติ่งทั้งสองข้าง นิ้วติ่งไม่นิยมตัดออก

หาง ยาวจรดข้อเท้าหลัง มีขนยาว ขณะตื่นตัวหรือวิ่งหางจะยกขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่เกินระดับหลัง

ขน-สี ขนมีสองชั้น ขนชั้นในนุ่ม ขนชั้นนอกแข็งแรง ยาว ขนสีเดียวทั่วตัวหรือสองสี มีหลายสี เช่น
ดำ เทา น้ำตาล หรือ สลับขาว

ขนาด เป็นสุนัขขนาดใหญ่

ส่วนสูง เพศผู้สูง 23-27 นิ้ว เพศเมียสูง 22-25.5 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง ค่อนข้างเร็ว มั่นคง ดูสง่างาม

ข้อบกพร่อง จมูกสีไม่ดำ ตาสีเหลือง สีขาวทั้งตัว หางกุดหรือตัดหาง สีเป็นจุด ตัวเตี้ยกว่า
มาตรฐาน

 

http://clubs.akc.org/bca/

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com