BOUVIER DES FLANDRES

ลักษณะทั่วไป  ชาวเบลเยี่ยมและชาว
ฝรั่งเศสในสมัยก่อนนิยมนำสุนัขพันธุ์นี้ไปใช้
งานในฟาร์มตลอดจนดูแลปศุสัตว์ต่างๆ ในสมัย
นั้นยังไม่คำนึงถึงลักษณะเฉพาะ หรือมาตรฐาน
พันธุ์นี้ จนกระทั่งในปี 1910 มีผู้นำสุนัขนี้ไป
ประกวดในงานประกวดสุนัขที่กรุงบรัสเซลและ
ในปี1912MR.FONTAINEชาวฝรั่งเศสก็ได้
เขียนมาตรฐานพันธุ์ของสุนัขพันธุ์นี้ขึ้น  BOUVIER DES FLANDRES  เป็นสุนัข
ที่มีขนาดใหญ่แข็งแรง สุนัขพันธุ์นี้เคยร่วมงาน
กิจกรรมของการพยาบาล    และการส่งข่าวสาร
ต่าง ๆ

อุปนิสัย ฉลาด กล้าหาญ ตื่นตัวอยู่เสมอ
ซื่อสัตย์ รักเจ้าของ

ส่วนหัว มีหนวดและเครายาว หัวกะโหลกแบนมีความยาวมากกว่าความกว้าง แก้มมีลักษณะแบน

หู โคนหูอยู่ในระดับสูง หูจะตัดหรือไม่ก็ได้ หูมีขนยาว

ตา มีลัษณะกลมรี สีต้ำตาลเข้ม ขอบตาสีดำ แววตาเป็นประกายส่อแสดงถึงความฉลาดและความตื่นตัวอยู่เสมอ

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักพอประมาณ

ปาก (muzzle) มีขนาดใหญ่แข็งแรง โคนปากใหญ่ และเรียวลงจรดปลายจมูกเส้นที่ลากจากสัน
ปากและหัวกะโหลกขนานกับความยาวของปากต่อความยาวของหัวกะโหลกประมาณ 2 ต่อ 3
กรามแข็งแรง

จมูก ใหญ่ สีดำ ปลายจมูกกลม

ฟัน ขาว แข็งแรง ฟันขบแบบกรรไกร

ลำตัว ล่ำสัน มีลักษณะกว้างและสั้น ความยาวของลำตัวมีขนาดเท่ากับความสูงของลำตัวเส้นหลังตรงขนานกับพื้น

คอ มีขนาดค่อนข้างยาว ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ดูสง่างาม

อก กว้าง ลึกจรดข้อศอก

ขาหน้า ไม่ว่าจะมองจากด้านหน้าหรือด้านข้าง ขาหน้าตรงตั้งฉากกับพื้นข้อเท้าหน้าตรง แข็งแรง
เท้าหน้ามีลักษณะกลมขนาดเล็ก นิ้วเท้าชิด เท้าหน้าเล็บสีดำ

เอว กว้างและสั้น ประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง ข้อเท้าหลังตั้งฉากกับพื้นมองจากด้านหลังขาหลัง
ตรงห่างกันพอเหมาะเท้าหลังมีลักษณะเหมือนเท้าหน้า

ขาหลัง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง ข้อเท้าหลังตั้งฉากกับพื้น มองจากด้านหลังขาหลังตรงห่าง
กันพอเหมาะเท้าหลังมีลักษณะเหมือนเท้าหน้า

หาง ตัดให้เหลือประมาณ 2 ใน 3 โคนหางอยู่ในตำแหน่งสูง สุนัขบางตัวอาจจะมีหางกุด

ขน-สี ขนมีสองชั้น ขนชั้นในหนานุ่ม ขนชั้นนอกแข็ง ขนชั้นนอกยาวประมาณ2.5 นิ้ว มีหนวด
เครายาว คิ้วหนา ขนมีสีน้ำตาล ถึง สีดำ

ขนาด เป็นสุนัขที่มีขนาดใหญ่

ส่วนสูง เพศผู้สูงประมาณ 24.5-27.5 นิ้ว เพศเมียสูงประมาณ 23.5-26.5นิ้ว

การเดิน-วิ่ง มีความสัมพันธ์กัน การก้าวย่างมั่นคง สง่างาม

ข้อบกพร่อง ตาสีจาง จมูกด่าง ฟันขบแบบ OVERSHOT หรือ UNDERSHOT ลำตัวผอมยาว
ขลาดกลัว

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com