BICHON FRISE

ลักษณะทัวไป
อ่านว่า บี-ชอน-ฟรี-เซ สุนัขพันธุ์นี้มี
กำเนิดในบริเวณเมดิเตอเรเนียน
สืบเชื้อสายมาจากสุนัขพันธุ์
WATER SPANIEL ในสมัยก่อน
สุนัขพันธุ์นี้มีถึง 4 ชนิด คือ BICHON MALTAIS,BICHON BOLOGNAIS,BICHON HAVANAIS และ BICHON TENERIFFE สุนัขพันธุ์นี้กระจาย
ไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของยุโรป ประเทศที่
นิยมเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้กันอย่างแพร่
หลาย คือ อิตาลี ซึ่งนิยมตัดขนสุนัข
พันธุ์นี้ให้มีรูปร่างคล้ายสิงโต และ
ประเทศฝรั่งเศส มาตรฐานพันธุ์ของ BICHON ถูกกำหนดขึ้นโดยชมรมสุนัขพันธุ์ TOY ของ
ฝรั่งเศส และให้ชื่อว่าสุนัขพันธุ์ BICHON FRISE เมื่อปี 1934

อุปนิสัย สุภาพ ซุกซน

ส่วนหัว  มีขนยาวทำให้หัวดูกลม  หัวกะโหลกมีลักษณะกลม  ถ้าลากเส้นจากตาสองข้างและจมูก
จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

หู โคนหูอยู่สูงกว่าระดับตาเล็กน้อย หูตกถ้าตึงใบหูไปด้านหน้าปลายหูจะอยู่กึ่งกลาง

ตา มีลักษณะกลม สีดำหรือน้ำตาลเข้ม ขอบตาสีดำ

ดั้งจมูก (stop)  มีมุมหักเล็กน้อย

ปาก (muzzle) ความยาวของปากต่อความยาวของหัวกะโหลก ประมาณ 3 ต่อ 5 กรามล่าง
แข็งแรง ริมฝีปากตึง สีดำ

จมูก สีดำ

ฟัน แข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว เส้นหลังตรง อยู่ในแนวระดับ

คอ ค่อนข้างยาว กลมทำให้สุนัขดูสง่างาม ความยาวของคอประมาณ 1 ใน 3 ของความยาวของ
ลำตัว

อก กว้างลึก

ขาหน้า มีกระดูกใหญ่พอประมาณ ขาตรง ข้อศอกชิดลำตัว ข้อเท้าหน้าเอียงเล็กน้อย เท้าหน้ามี
ลักษณะคล้ายเท้าแมว นิ้วเท้าชิด ฝ่าเท้าสีดำ เท้าชี้ตรงไปด้านหน้า

เอว มีกล้ามเนื้อมาก

ขาหลัง มีกระดูกใหญ่พอประมาณข้อเท้าหลังทำมุมพอประมาณ ข้อเท้าหลังตั้งฉากกับพื้น ขาหลัง
ท่อนบนยาวใกล้เคียงกับขาหลังท่อนล่าง เท้าหลังมีลักษณะเหมือนเท้าหน้า นิ้วติ่งตัดออก

หาง พาดอยู่บนหลัง หางมีขนยาว

ขน-สี มีขนสองชั้น  ชั้นในหนาแน่นและนุ่ม ชั้นนอกแข็งเหยียดตรงขนไม่หยิกนิยมตัดแต่งขน 
เพื่อให้เส้นหลังอยู่ในแนวระดับ บริเวณหัว หู เครา หาง ตัดให้เหลือค่อนข้างยาว  พื้นขนสีขาวทั้งตัว
หรือมีสีครีม หรือน้ำตาลอ่อนปน แต่ต้องไม่เกิน 10%

ส่วนสูง  ประมาณ 9.5-11.5 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง  ขณะวิ่ง คอเชิด หางตั้ง เส้นหลังตรง  ดูสง่างาม มองจากด้านหน้า  หรือด้านหลังขา
หน้า  และขาหลังเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง

ข้อบกพร่อง ตาสีจาง ฟันขบแบบ OVERSHOT หรือ UNDERSHOT  หางตก หางม้วน ขาหลังคล้ายขาวัว เดินขาปัด

 

http://www.bichon.org/bfca.htm

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com