BELGIAN TERVUREN

ลักษณะทั่วไป  สุนัขพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดในหมู่
บ้าน TERVUREN ประเทศเบลเยี่ยม มีขน
ยาวกว่าสุนัขพันธุ์ MALINOIS ชาวเบลเยี่ยม
นิยมนำสุนัขพันธุ์TERVUREN ไว้คอยดูแล
ฝูงปศุสัตว์ตลอดจนเฝ้าบ้านและฟาร์มต่างๆ
สุนัขพันธุ์นี้มีขนาดปานกลางลำตัวมีลักษณะ
ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ท่าทางตื่นตัวอยู่เสมอ สุนัขพันธุ์นี้ขึ้นทะเบียนโดย AKC.ปี คศ.1918

อุปนิสัย กล้าหาญ ซื่อสัตย์ รักเจ้าของ

ส่วนหัว มีขนาดยาว หัวกะโหลกมีลักษณะ
แบน มีความกว้างใกล้เคียงกับความยาว

หู เป็นรูปสามเหลี่ยม หูตั้ง โคนหูอยู่ในระดับเดียวกับตา

ตา มีสีน้ำตาลเข้ม ลักษณะกลมรี มีขนาดปานกลาง

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักพอประมาณ

ปาก(muzzle) มีความยาวใกล้เคียงกับความยาวของหัวกะโหลก สันปากตรง  ขนานกับส่วนบน
ของหัวกะโหลก กรามแข็งแรงริมฝีปากตึงมีสีดำ

จมูก สีดำรูจมูกกว้าง

ฟัน ขาว แข็งแรง ขบแบบเสมอหรือขบแบบกรรไกร

ลำตัว เส้นหลังตรง ขนานกับพื้นมองจากด้านข้าง ความยาวของลำตัวมีขนาดใกล้เคียงกับความสูง

คอ มีขนาดค่อนข้างยาว ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ หนังคอตึง

อก ไม่กว้างมาก แต่ลึกจรดข้อศอก

ขาหน้า มีขนาดยาว กระดูกมีลักษณะกลมรี ขาค่อนข้างยาว ขาหน้าทั้งสองตั้งฉากกับพื้น และห่าง
กันพอเหมาะ มองจากด้านข้าง ข้อเท้าหน้าเอียงเล็กน้อย เท้าหน้ามีลักษณะคล้ายเท้าแมว นิ้วเท้า
ชิดกัน

เอว ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ มีลักษณะกว้างและสั้น

ขาหลัง ขาหลังท่อนบนประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง ขาหลังมีขนาดค่อนข้างยาว ตั้งฉากกับพื้น
และห่างกันพอเหมาะ เท้าหลังมีลักษณะคล้ายเท้าแมว นิ้วเท้าชิดกัน

หาง ยาวจรดข้อเท้าหลัง หางตก หางมีขนยาว

ขน-สี มีขนสองชั้น ขนชั้นในหนาแน่น ขนชั้นนอกยาว เหยียดตรง ขนสีน้ำตาลจนถึงน้ำตาลเข้มมี
ขนสีดำแซม บริเวณหน้าอก หลังมีสีดำ

ส่วนสูง เพศผู้ 24-26 นิ้ว เพศเมีย 22-24 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง มีความมั่นคง ขณะวิ่งเส้นหลังตรง ขาหน้า-หลังเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแนวดิ่ง
ไม่บิดหรือปัด

ข้อบกพร่อง หูตก หางกุด ฟันขบแบบ UNDERSHOT

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com