BELGIAN MALINOIS

ลักษณะทั่วไป  สุนัขพันธุ์ BELGIAN MALINOIS มีถิ่นกำเนิดที่เมืองMALIANES
ประเทศเบลเยี่ยม สุนัขพันธุ์นี้เป็น 1ใน 4 พันธุ์ ของ
สุนัขเลี้ยงแกะของเบลเยี่ยม โดยสืบเชื้อสายมาเช่น
เดียวกับสุนัขพันธุ์ BELGIAN SHEEP GOG และ BELGIAN TERVUREN สุนัขพันธุ์ BELGIAN MALINOIS เป็นสุนัขพันธุ์ผสมข้ามพันธุ์อื่นๆ เพื่อ
ให้ได้ลักษณะสุนัขใช้งานที่ดี สุนัขพันธุ์นี้ขึ้นทะเบียน
โดย AKC ในปี 1911

ส่วนหัว มีขนาดสัมพันธ์กับขนาดของลำตัว
หัวกะโหลกมีลักษณะแบน ความยาวของหัวกะโหลกมี
ขนาดมากกว่าหรือเท่ากับความกว้าง

หู มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม หูตั้ง โคนหูอยู่ใน
ระดับเดียวกับลูกตา

ตา มีสีน้ำตาลเข้ม ลักษณะกลมรี มีขนาดปานกลาง

ดั้งจมูก(stop) มีมุมหักพอสมควร

ปาก(muzzle) มีความยาวใกล้เคียงกับความยาวของหัวกะโหลกกรามแข็งแรงริมฝีปากตึงสีดำ

จมูก สีดำ

ฟัน ขาวแข็งแรง ขบแบบเสมอหรือขบแบบกรรไกร

ลำตัว ความสูงของลำตัวมีขนาดเท่ากับความยาว ลำตัวมีเส้นหลังตรงแข็งแรง ลาดเอียงจาก
หัวไหล่สู่สะโพก

คอ มีลักษณะกลม หนังคอตึง

อก ไม่กว้างมาก แต่ลึกจรดข้อศอก

ขาหน้า มีขนาดยาว กระดูกมีลักษณะกลมรี ขาค่อนข้างยาว ขาหน้าทั้งสองตั้งฉากกับพื้น
และห่างกันพอเหมาะ มองจากด้านข้าง ข้อเท้าหน้าเอียงเล็กน้อย เท้าหน้ามีลักษณะคล้ายเท้าแมว
นิ้วเท้าชิดกัน

เอว ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ มีลักษณะกว้างและสั้น

ขาหลัง ขาหลังท่อนบนประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง ขาหลังมีขนาดค่อนข้างยาว ตั้งฉากกับพื้น
 และห่างกันพอเหมาะ เท้าหลังมีลักษณะคล้ายเท้าแมว นิ้วเท้าชิดกัน

หาง ยาวจรดข้อเท้าหลัง หางตก หางมีขนยาว

ขน-สี มีขนสองชั้น ขนสั้นแข็ง ขนสีน้ำตาลจนถึงแดงเข้ม ส่วนหลัง หู ปาก มีสีดำ บริเวณอก และ
เท้า อาจจะมีจุดสีขาวเล็ก ๆ ก็ได้

ส่วนสูง เพศผู้สูง 24-26 นิ้ว เพศเมียสูง 22-24 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง มีความมั่นคง ขณะวิ่งเส้นหลังตรงไม่กระเพื่อม

ข้อบกพร่อง หูตก หางกุด

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com