BEARDED COOLIE

ลักษณะทั่วไป  สุนัขพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดใน
ประเทศอังกฤษ มีผู้เรียกชื่อต่างๆกัน เช่น
HIGHLAND,MOUNTAIN COOLIE สุนัข
พันธุ์นี้เป็นสุนัขที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษพันธุ์
หนึ่ง เป็นสุนัขที่มีขนยาว แข็งแรง สามารถทำ
งานในสภาพอากาศที่หนาวเย็น ฝนตก หรือสภาพ
ที่เป็นก้อนหินหรือภูเขาหินได้ดี  ในสมัยก่อนพวก
พ่อค้าเนื้อนิยมฝึกให้ BEARED COLLIE ให้
คอยต้อนฝูงวัวไปในที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์
มากในสมัยนั้น

อุปนิสัย ฉลาด สุขุม ไม่ขลาดกลัว มีความเชื่อ
มั่นสูง ฝึกสอนง่าย

ส่วนหัว มีขนาดสัมพันธ์กับขนาดของสุนัข หัวกะโหลกมีลักษณะแบนและกว้าง

หู มีขนาดปานกลาง หูตก หูมีขนยาว โคนหูอยู่ในระดับเดียวกับตา

ตา มีขนาดใหญ่มีแวว ร่าเริง สุภาพและเชื่อมั่นอยู่เสมอ คิ้วมีลักษณะโค้ง สีของตามีสีเดียวกับขน

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักพอประมาณ

ปาก(muzzle) มีลักษณะแข็งแรง ความยาวของปากมีขนาดใกล้เคียงกับความยาวของหัวกะโหลก

จมูก กว้างมีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ฟัน ขาวแข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว มีความยาวมากกว่าความสูงในสัดส่วนประมาณ 5 ต่อ4

คอ มีขนาดสัมพันธ์กับขนาดของลำตัว คอมีลักษณะโค้ง เส้นหลังตรงแข็งแรง เส้นหลังอยู่ในแนว
ระดับ

อก ลึกจรดข้อศอก

ขาหน้า ตรงตั้งฉากกับพื้นกระดูกขาหน้ามีขนาดพอประมาณขาหน้ามีขนยาว ข้อเท้าหน้ามีความยืด
หยุ่น เท้าหน้ามีลักษณะกลมรี นิ้วเท้ากลมอยู่ชิดกันเท้ามีขนหนา

เอว แข็งแรง

ขาหลัง   ประกอบด้วยกล้ามเนื้อมากแข็งแรง กระดูกมีขนาดพอเหมาะ ข้อเท้าสั้นตั้งฉากกับพื้น
มองจากด้านหลังขาหลังขนานกันห่างกันพอประมาณ ขาหลังมีขนยาว เท้าหลังมีลักษณะเหมือนเท้า
หน้า

หาง โคนหางอยู่ในระดับต่ำ ปลายหางจรดข้อเท้าหลัง ปลายหางโค้งเล็กน้อยเวลาวิ่งหรือตื่นตัวหางจะ
ยกขึ้นเล็กน้อย แต่จะไม่ยกสูงเกินระดับหลัง

ขน-สี มีขนสองชั้น ขนชั้นในนุ่ม ขนชั้นนอกแข็ง เป็นเส้นตรง ไม่หยิก ขนควรมีการหวีและตัดแต่ง
ให้เป็นระเบียบ ขนสีดำ น้ำตาล เทา บริเวณหน้าอาจจะมีสีดำ

ส่วนสูง เพศผู้มีความสูงประมาณ 21-22 นิ้ว เพศเมียมีความสูงประมาณ 20-21 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง มีความมั่นคง ขณะวิ่งเส้นหลังตรง มองจากด้านหน้าหรือด้านหลัง

ขาหน้า-หลัง เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง ขาไม่บิดหรือปัด

ข้อบกพร่อง ปากแหลม บั้นท้ายแบน ขนยาวมากเกินไปความสูงมากหรือเตี้ยกว่ามาตรฐาน

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com