AUSTRALIAN CATTLE DOG

ลักษณะทั่วไป  ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีการทำ
ปศุสัตว์ขนาดใหญ่บางแห่งมีพื้นที่กว้างนับพันตาราง
ไมล์และส่วนมากจะไม่มีรั้วล้อมปศุสัตว์ซึ่งทำให้เหล่า
ปศุสัตว์มีการพลัดหลงและสูญหายอยู่เสมอ ผู้เลี้ยง
ปศุสัตว์จึงนำสุนัขในแถบยุโรปเข้ามาช่วยต้อนฝูง
ปศุสัตว์ แต่เนื่องจากออสเตรเลียมีถูมิอากาศที่อบอุ่น
กว่าและพื้นที่กว้างใหญ่สุนัขที่นำเข้ามาจึงมี
ประสิทธิภาพไม่พอเพียง ชาวออสเตรเลียจึงได้ทำการ
ทดลองผสมข้ามพันธุ์ สุนัขพันธุ์ DINGO ซึ่งเป็นสุนัข
พื้นเมืองที่มีความอดทนกับสุนัขพันธุ์ต่างประเทศ เช่น
COLLIE,KALMATIAN, BLACK AND TAN
KELPIE จนในที่สุดความพยายามก็สำเร็จ และได้
สุนัขพันธุ์ใหม่ เชื่อ AUSTRALIAN CATTLE DOG
ที่มีคุณสมบัติตามต้องการ

อุปนิสัย มีความอดทนเหมือนสุนัขพื้นเมือง มีความ
สามารถทางปศุสัตว์ เหมือน COLLIE สามารถอยู่ร่วม
กับม้าและซื่อสัตย์ เหมือน DALMATIAN มีคุณสมบัติ
ของ WORKING DOG เหมือน KELPIE

ส่วนหัว มีขนาดสัมพันธ์กับส่วนอื่นของลำตัว หัวกะโหลกกว้าง โค้งเล็กน้อย แก้มมีกล้ามเนื้อมาก

หู มีขนาดพอเหมาะ หูตั้ง มีขนหนา

ตา มีขนาดปานกลาง เป็นรูปกลมรี สีน้ำตาลเข้ม

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักพอประมาณ

ปาก(muzzle) มีความยาวและความหนาปานกลาง ส่วนปลายของปากมีขนาดเล็กกว่าโคนปาก
ริมฝีปากตึง กรามแข็งแรง

จมูก สีดำ

ฟัน แข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว มีสัดส่วนความยาวต่อความสูงของลำตัว 10 ต่อ 9 เส้นหลังตรงขนานกับพื้น ลำตัวประกอบ
ด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง

คอ มีความยาวปานกลาง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

ขาหน้า กระดูกขาหน้าค่อนข้างกลม มองจากด้านหน้าขาหน้าตรงตั้งฉากกับพื้น มองจากด้านข้าง
ข้อเท้าหน้าเอียงเล็กน้อย เท้ากลมนิ้วเท้าสั้น ฝ่าเท้าแข็ง เล็บตัดสั้น

ขาหลัง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง มองจากด้านหลัง ขาหลังทั้งสองเป็นเส้นตรงขนานกัน
ห่างกันพอเหมาะ เท้าหลังมีลักษณะเหมือนเท้าหน้า

หาง โคนหางอยู่ในระดับต่ำ หางยาวจรดข้อเท้าหลัง ปกติหางจะตก แต่ถ้าตื่นตัวหางอาจจะยกขึ้น
เล็กน้อย

ขน-สี มีขนสองชั้น ขนค่อนข้างสั้น ขนสามารถป้องกันอากาศหนาวเย็นได้ดีสีมีสองชนิด คือ สีเทา
จะมีแถบสีน้ำตาลบริเวณหัว ขาหน้า ใต้คาง ขาหลังีกสีหนึ่งคือสีแดงหรือน้ำตาลแดงทั่วตัว

ส่วนสูง เพศผู้สูง 18-20 นิ้ว เพศเมีย 17-19 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง มีความมั่นคง วิ่งได้ระยะไกล ๆ

ข้อบกพร่อง ขาหลังบิดเหมือนเท้าวัว

 

http://acdca.org/

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com