GIANT SCHNAUZER

ลักษณะทั่วไปมีถิ่นกำเนิด
ในประเทศเยอรมันนี เกิด
จากการผสมข้ามพันธุ์
ระหว่างสุนัขพันธุ์ SCHNAUZER และสุนัข
พันธุ์ GREAT DANE สีดำ
วัตถุประสงค์ในการคัดเลือก
พันธุ์เพื่อหาสุนัขที่มีขนาด
ใหญ่ สำหรับต้อนและเฝ้า
ปศุสัตวฺ์ต่าง ๆ และจากความ
สามารถพิเศษของสุนัขพันธุ์
นี้จึงถูกนำไปใช้ในกิจกรรม
ของตำรวจด้วย เป็นสุนัขที่มี
ขนาดใหญ่พันธุ์หนึ่ง แข็งแรง
นอกจากนี้นิยมเลี้ยงเป็นสุนัข
ประจำบ้านเพื่อคอยระวังภัย
ด้วย

อุปนิสัย ร่าเริง ปราดเปรียว
อดทน กล้าหาญ ซื่อสัตย์
ฉลาด สามารถฝึกให้ทำงาน
ต่างๆ ได้ดี

ส่วนหัว ดูแข็งแรง มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หัวกะโหลกระหว่างหูค่อนข้างกว่างและจะเล็ก
ลงจรดเบ้าตา และจากเบ้าตาจะเล็กลงจรดปลายจมูก ขนาดของหัวมีขนาดสัมพันธ์กับเพศ ความ
ยาวของหัวประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวของลำตัว ส่วนบนของหัวกะโหลกมีลักษณะแบน หนัง
บริเวณหัวไม่ย่น แก้มมีลักษณะแบนประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

หู นิยมตัดสั้น ดามให้ตัง มีขนาดสัมพันธกับหัว ในกรณีที่ไมตัดหู หูจะเป็นรูปตัว V โคนหูอยู่ใน
ระดับสูง หูปรกชิดหัว

ตา มีขนาดปานกลางเป็นรูปทรงรี เข้าตาลึก ตาสีน้ำตา่ลหรือน้ำตาลเข้มหนังตาตึง

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักเล็กน้อย

ปาก (muzzle) แข็งแรง มีลักษณะคล้ายลิ่ม เส้นที่ลากจากสันปาก จะขนานกับเส้นทีลากจากหัว
กะโหลก ริมฝีปากตึงไม่ห้อย ริมฝีปากสีดำ กรามแข็งแรง

จมูก สีดำ มีขนาดใหญ่

ฟัน มีลักษณะใหญ่ขาวแข็งแรง ขบแบบกรรไกรที่สมบูรณ์

ลำตัว มีลักษณะสั้น ความสูงของลำตัวเท่ากับความยาวของลำตัว เส้นหลังตรง ลำตัวแข็งแรง

คอ มีลักษณะโค้งมน แข็งแรง ความยาวปานกลาง หนังคอตึงไม่หย่อนยาน

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่สูง ลาดเอียง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง ซี่โครงกางพองพอเหมาะ

อก มีความกว้างปานกลาง อกลึกจรดข้อศอก ภาพตัดขวางของอกเป็นรูปไข่

ขาหน้า มองจากด้านหน้าหรือด้านข้างขาหน้าตรงตั้งฉากกับพื้นกระดูกขาหน้ามีขนาดพอเหมาะ
ข้อศอกชิด นิ้วเท้าชิด เท้าคล้ายเท้าแมว มีขนหนาเล็บสีดำ

ลำตัวส่วนท้าย ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ มีขนาดสัมพันธ์กับลำตัวส่วนหน้า มีพละกำลังมาก

สะโพก แข็งแรง มีขนาดใกล้เคียงกับความกว้างของลำตัว

ขาหลัง กระดูกใหญ่พอเหมาะ ข้อเท้าสั้น แข็งแรง ข้อเท้าตั้งฉากกับพื้น มองจากด้านหลังขาทั้ง
สองต้งฉากกับพื้น ห่างกันพอเหมาะ นิ้วเท้าชิด เท้าคล้ายแมว เท้ามีขนหนาเล็บเท้าดำ ติ่งเท้าตัด
ออก

หาง นิยมตัดสั้น เหลือประมาณกระดูกสองข้อ โคนหางสูงเวลาสุนัขตื่นตัวหางจะตั้ง

ขน-ส ี ขนแข็งหยิกเป็นนคลื่น ขนชั้นในนุ่ม บริเวณคางและคิ้วมีขนยาว ขนสีดำทั้งตัว บริเวณอกอาจ
มีจุดขาวเล็ก ๆได้

ขนาด  เป็นสุนัขที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่

ส่วนสูง เพศผู้สูงประมาณ 22.5-27.5 นิ้ว, เพศเมียสูงประมาณ 23.5-25.5 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง มีความสง่างามดูเคร่งขรึมการก้าวย่างดูมีพลังมองจากด้านหน้าและด้านหลัง
ขาตรงไม่บิด

ข้อบกพร่อง ฟันขบผิดปกติ, นิสัยขลาดกล้ว หรือดุร้ายเกินไป

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com