ALASKAN MALAMUTE

ลักษณะทั่วไป   มีถิ่นกำเนิดใน
ALASKA ทวีป ARCTIC ชาว
ESKIMO อาศัยสุนัขพันธุ์นี้ลาก
เลื่อนเพื่อการเดินทางแถบขั้วโลก
เป็นสุนัขที่แข็งแรงและอดทน
สามารถทนกับสภาพอากาศที่หนาว
เย็นได้ดี

อุปนิสัย เป็นมิตร ฉลาด อดทน
สามารถทำงานร่วมกันเป็นฝูงได้

ส่วนหัว มีขนาดใหญ่ สัมพันธุ์กับ
ขนาดของลำตัว หัวกะโหลกระหว่างหูกว้าง แบน และเล็กลงจรดปลาย
จมูก แก้มโค้งมน

หู มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับหัว
กะโหลก หูเป็นรูปสามาเหลื่ยมโคนหูใหญ่ ปลายหูเล็กมน หูตั้ง เอียงไปด้านหน้า

ตา สีน้ำตาล ทรงกลมรี ขนาดพอเหมาะ

ดั้งจมูก(stop) มีมุมหักชัดเจน

ปาก(muzzle) ค่อนข้างใหญ่ ริมฝีปากตึง กรามใหญ่ แข็งแรง

จมูก สีดำ

ฟัน ขบแบบกรรไกร

ลำตัว กระทัดรัด ยาวพอเหมาะ เส้นหลังตรง ลาดจรดสะโพก

คอ แข็งแรง โค้งมน

ลำตัวส่วนหน้า ลาดเอียง กล้ามเนื้อแข็งแรง

อก กว้างและลึก

ขาหน้า กระดูกใหญ่ ข้อเท้าตรง แข็งแรง มองจากด้านหน้าขาหน้าทั้งสองตั้งฉากกับพื้น ขนาน
กัน ห่งกันพอเหมาะ นิ้วเท้าชิดแข็งแรง ระหว่างนิ้วมีขนหนา

เอว ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ไม่สั้นมาก

ขาหลัง กระดูกใหญ่ข้อเท้าแข็งแรงข้อเท้าทำมุมพอเหมาะมองจากด้านหลังขาหลังตั้งฉากกับ
พื้นขนานกันห่างกันพอเหมาะนิ้วเท้าชิดแข็งแรงระหว่างนิ้วมีขนหนา

หาง โคนหางสูงพอประมาณมีขนหนาหางไม่ม้วนเวลาดีใจจะ ปัดแกว่างไปมา

ขน-สี   มีขนสองชั้น ชั้นในหนานุ่มคล้ายขนสัตว์ มีน้ำมันหล่อเลี้ยง ขนชั้นนอกแข็ง มีความยาวพอประมาณ ขนสีเทาจางจนถึงดำ เท้าขาวทั้งสี่เท้า

ขนาด  เป็นสุนัขขนาดปานกลาง

น้ำหนัก เพศผู้ หนักประมาณ 85 ปอนด์ เพศเมีย หนักประมาณ 75 ปอนด์

ส่วนสูง เพศผู้สูงประมาณ 25 นิ้ว เพศเมียสูงประมาณ 23 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง มั่นคง มีพละกำลังมาก สามารถลากเลื่อนได้ดี สามารถเดินได้เป็นระยะทางไกลๆ

ข้อบกพร่อง ตาสีฟ้า สีด่าง นิสัยขลาดกลัว วอกแวก

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com