AKITA

ลักษณะทั่วไป เป็นสุนัขประจำชาติของญี่ปุ่น 
ใช้เป็นสุนัขล่าสัตว์ เฝ้าบ้านหรือเป็นสัตว์เลี้ยง
ประจำบ้าน ชาวญี่ปุ่นถือว่า  AKITA
เป็นสัญลักษณ์ของการมีสุขภาพที่ดีและอายุยืน
ชาวญี่ปุ่นมักจะมอบรูปปั้น AKITA  ให้กับผู้ป่วย
เพื่อที่จะได้หายป่วยเร็วๆ DR.UENO มี AKITAตัวหนึ่งชื่อ HACHIKO  ทุกเช้ามันจะ
ไปส่ง DR. UENO ที่สถานีรถไฟ และจะไปรอ DR.UENO ทุกเย็น ในปี ค.ศ. 1925  DR.UENO  เสียชีวิตลง เจ้า HACHIKO มันก็ไปรอเจ้านายของมันตามปกติ  แต่เย็นวัน
นั้นมันรอจนเที่ยงคืนเจ้านายของมันก็ยังไม่กลับ
เจ้า HACHIKO  ไปรอเจ้านายของมันที่สถานี
รถไฟทุกเย็นเป็นเวลาติดต่อกันถึง 9 ปีเต็ม 
จนในที่สุดเจ้า HACHIKO  ก็เสียชีวิตตามเจ้า
นายของมัน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้เงินช่วยเหลือ  ในการพัฒนาและเลี้ยงดู AKITA ทุกปี

อุปนิสัย ฉลาด อดทน ซื่อสัตย์ ตื่นตัวอยู่เสมอ

ส่วนหัว มีขนาดใหญ่สัมพันธ์กับขนาดของลำตัว หัวกะโหลกระหว่างหูค่อนข้างกว้าง  ส่วนหูปราศ
จากรอยย่น หัวเป็นรูปสามเหลี่ยม โดยมียอดสามเหลี่ยมอยู่ที่ปลายจมูก

หู มีขนาดเล็ก ตั้งตรง ถ้าพับหูไปด้านหน้าปลายหูจะจรดขอบตาพอดี หูเป็นรูปสามเหลี่ยม โคนหู
กว้างปลายหูมน

ตา สีน้ำตาลเข้ม ตาเล็กลึก ขอบตาตึง สีดำ

ดั้งจมูก (stop)   มีมุมหักอย่างชัดเจน

ปาก (muzzle) กว้างและใหญ่ ความยาวของปากต่อความยาวของหัวกะโหลกประมาณ 2:3

จมูก กว้าง สีดำ AKITA สีขาวอาจมีจมูกสีน้ำตาลได้

ฟัน แข็งแรง ขบแบบกรรไกร

ลำตัว ความยาวของลำตัวมากกว่าความสูงประมาณ 10 ต่อ 9 สำหรับเพศผู้, และประมาณ 11
ต่อ 9 สำหรับเพศเมีย เส้นหลังตรงขนานกับพื้น ผิวหนังตึง

คอ ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ มีขนาดค่อนข้างสั้น เมื่อเทียบกับขนาดของลำตัว

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ แข็งแรง

อก   กว้างและลึก ความลึกของอกประมาณครึ่งหนึ่งของความสูง

ขาหน้า กระดูกใหญ่ ตั้งตรง ข้อเท้าเอียงประมาณ 15 องศา มองจากด้านหน้าขาหน้าตั้งฉากกับ
พื้น ห่างกันพอเหมาะ นิ้วเท้าชิดเหมือนเท้าแมว

ลำตัวส่วนท้าย กว้าง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

ขาหลัง กระดูกใหญ่ ข้อเท้าหลังทำมุมพอเหมาะ มองจากด้านหลังขาหลังตั้งฉากกับพื้น ขนาน
กันห่างกันพอเหมาะ นิ้วเท้าชิดเหมือนเท้าแมว นิยมตัดติ่งนิ้วเท้าหลัง

หาง ใหญ่ หางตั้ง ม้วน โคนหางอยู่ในระดับสูง ถ้าดึงหางลงล่างปลายหางจะจรดข้อเท้าพอดี

ขน-สี มีขนสองชั้น ขนชั้นในหนานุ่ม ขนชั้นนอกยาวกว่า  แข็งและตรงขนบริเวณหัวและหน้าแข้ง
สั้น ขนสีอะไรก็ได้

ขนาด เป็นสุนัขขนาดใหญ่

การเดิน-วิ่ง  มั่นคง สง่างาม

ข้อบกพร่อง หัวเล็ก, หูตก, ฟันขบแบบผิดปกติ,กระดูกเท้าเล็ก, ขนยาวมาก

 

http://www.akitaclub.org/

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com