SALUKI

ลักษณะทั่วไป มีถิ่นกำเนิดในประเทศอียิปต์เป็นสุนัขที่มี
ประวัติเก่าแก่มากพันธุ์หนึ่ง จากหลักฐานพบว่ามีภาพสลัก
ของสุนัขพันธุ์ SALUKI อยู่บนก้อนหินซึ่งมีอายุประมาณ
6,000-7,000 ปีก่อนคริสตกาล บางคนกล่าวว่าคำว่าสุนัข
ที่ปรากฎในคัมภีร์ BIBLE ก็คือสุนัขพันธุ์ SALUKI นั่น
เอง SALUKI เป็นสุนัขที่ราชวงศ์อียิปต์นิยมเลี้ยง ถึงกับ
อนุญาตให้นอนบนพรมชั้นดีได้ สุนัขพันธุ์นี้สามารถทนกับ
สภาพอากาศแบบทะเลทรายได้ดี ชอบนอนเกือกทรายเล่น
มีสายตาที่กว้างไกล และวิ่งได้เร็ว มีความสามารถในการ
ล่าสัตว์ต่าง ๆ ได้ดี ไม่ว่าเหยื่อจะวิ่งอยู่บนพื้นทราย หรือขุด
รูอยู่เป็นสุนัขที่ความสง่างามมากพันธุ์หนึ่ง

อุปนิสัย ร่าเริง ฉลาด กล้าหาญ รักเจ้าของ ชอบล่าสัตว์

ส่วนหัว ยาว ไม่กว้างมาก หัวกะโหลกระหว่างหูกว้างพอประมาณแบนราบไม่โค้ง

หู ยาว และมีขนยาวนุ่มเหมือนไหม หูชิดแก้ม

ตา สีดำหรือเข้ม มีประกายของความสดใส เป็นรูปไข่

ดั้งจมูก (stop) ไม่มีมุมหักใดๆ

ปาก (muzzle) ยาว กรามแข็งแรง มีพละกำลังในการกัดสูง

จมูก สีดำ หรือน้ำตาลเข้ม

ฟัน แข็งแรง ขบแบบกรรไกร

คอ ยาว ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ดูสง่างาม

ขาหน้า มองจากด้านหน้า ตั้งตรง แข็งแรง ตั้งฉากกับพื้น ขาทั้งสองข้างห่างกันพอเหมาะ นิ้วเท้าชิด
กัน ระหว่างนิ้วเท้ามีขนแข็ง ฝ่าเท้าหนา ทำให้สามารถวิ่งในสภาพทะเลทรายและสภาพทุรกันดารได้ดี

ลำตัวส่วนท้าย แข็งแรง กระดูกสะโพกแข็งแรง ข้อเท้าสั้น ทำให้การวิ่ง ก้าว กระโดดมีประสิทธิภาพ
สูง

ขาหลัง มองจากด้านหลัง ขาทั้งสองขนานกัน ห่างกันพอเหมาะ ข้อเท้าแข็งแรง นิ้วเท้าชิด ระหว่าง
เท้ามีขนแข็ง ฝ่าเท้าหนา ทำให้สามารถวิ่งในสภาพทะเลทรายและสภาพทุรกันดารได้ดี

หาง ยาว โคนหางอยู่ในระดับต่ำ ปลายหางอยู่ระหว่างข้อเท้าหลัง หางโค้งเล็กน้อย หางส่วนล่างมีขน
ยาว นุ่มเหมือนไหม

ขน-สี สั้น นุ่ม คล้ายไหม บริเวณ หู หาง และก้นมีขนยาว มีหลายสี เช่น ขาว, ครีม น้ำตาล หรือสามสี

ขนาด เป็นสุนัขขนาดใหญ่

ส่วนสูง มีความสูงประมาณ 23-28 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง เป็นสุนัขที่วิ่งเร็วมาก ขณะวิ่งสง่างาม เมื่อมองจากด้านหน้าหรือด้านท้าย ขณะวิ่งขาไม่
ปัด ทำให้สูญเสียกำลังในการวิ่งน้อย จึงทำให้วิ่งระยะทางไกล ๆ ได้ดี

ข้อบกพร่อง ฟันขบผิดปกติ, ขลาดกลัว

 

http://www.saluki.org/

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com