ENGLISH FOXHOUND

ลักษณะทั่วไป  ตั้งแต่ปี ค.ศ.1700 เป็นต้นมา ชาวอังกฤษนิยมเลี้ยง
สุนัขไว้เป็นฝูงฝูงละหลายตัวเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ต่างๆจนถือกันเป็นแฟ
ชั่น ว่าชาวอังกฤษทุกบ้านต้องมีฝูงสุนัขของตนเองสุนัขพันธุ์ ENGLISH    FOXHOUND ก็เป็นสุนัขอีกพันธุ์หนึ่งที่ชาวอังกฤษนิยมเลี้ยงไว้โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือใช้ล่าสุนัขจิ้งจอก

อุปนิสัย ฉลาด ซื่อสัตย์ อยู่ร่วมกันเป็นฝูงได้

ส่วนหัว มีความยาวและคามกว้างพอเหมาะ ถ้าวัดบริเวณส่วนหน้าของหู
จะมีความยาวประมาณ 16 นิ้ว

หู โคนหูอยู่ในระดับต่ำใบหูแนบชิดแก้ม ปลายหูมักจะตัดออกประมาณ 1.5 นิ้วเพื่อให้บหูมีลักษณะ
กลม

ปาก (muzzle) มีความยาวประมาณ 4.5 นิ้ว

จมูก รูจมูกเปิดกว้าง

ฟัน  ขบแบบกรรไกร

ลำตัว ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เส้นหลังตรงอยู่ในแนวระดับ หลังกว้าง

คอ ค่อนข้างยาว มีความยาวไม่น้อย 10 นิ้ว หนังคอตึง ไม่ปรากฎลูกกระเดือกให้เห็น

อก มีขนาดพอประมาณ สุนัขที่สูง 24 นิ้ว ควรวัดรอบอกได้ประมาณ 31 นิ้ว

ขาหน้า ข้อศอกอยู่ในตำแหน่งค่อนข้างสูง ข้อศอกไม่บิดเข้าออก ขาหน้าตรงตั้งฉากกับพื้นขาค่อน
ข้างยาว กระดูกขาหน้ามีขนาดพอเหมาะ มองจากด้านหน้าขาหน้าตั้งฉากกับพื้นห่างกันพอเหมาะเท้า
มีลักษณะคล้ายเท้าแมว นิ้วเท้าชิด

สะโพก   ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ สะโพกกว้าง

ขาหลัง ขาหลังท่อนล่างมีกระดูกพอเหมาะ ข้อเท้าหลังตรงเท้าหลังคล้ายเท้าแมว นิ้วเท้าชิด

หาง ยกสูง โค้งเล็กน้อย ไม่ม้วน

ขน-สี ขนสั้นเกรียน ขนหนาแน่นและแข็ง ขนสี น้ำตาล ดำ ขาว

ส่วนสูง  ประมาณ 24 นิ้ว

ข้อบกพร่อง  ขบแบบ OVERSHOT หรือ UNDERSHOT

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com