AMERICAN FOXHOUND

ลักษณะทั่วไป

 สุนัขพันธุ์ AMERICAN FOXHOUND มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาชาวยุโรปที่เดินทางไป

อาศัยอยู่ในอเมริกายุคต้นๆ มักจะนำสุนัขกลุ่ม HOUND จากยุโรปไปด้วย เพื่อใช้ในการล่าสัตว์

ตลอดจนล่าชาวอินเดียแดงด้วย ต่อมามีการนำสุนัขที่นำเข้ามาเหล่านี้ผสมพันธุ์กันจนได้สุนัขพันธุ์

AMERICAN FOXHOUND ขึ้น AMERICAN FOXHOUND แบ่งประเภทการใช้งานได้

๔ พวกคือ

 ๑.  พวกที่ล่าสัตว์ในทุ่งกว้าง พวกนี้จะวิ่งเร็ว

 ๒. พวกที่ใช้ล่าสุนัขจิ้งจอก

 ๓. พวกที่ใช้ดมกลิ่น

 ๔. พวกที่ใช้ล่าสัตว์กันเป็นฝูง ฝูงหนึ่งประมาณ ๑๕-๒๐ ตัว

อุปนิสัย  กล้าหาญ ซื่อสัตย์ อยู่ร่วมกันเป็นฝูงได้

ส่วนหัว  หัวกระโหลกมีลักษณะยาว หัวกระโหลกส่วนท้ายมีลักษณะโค้ง ส่วนบนกว้าง

หู  มีขนาดยาว และ กว้าง โคนหูอยู่ค่อนข้างต่ำ ใบหูมีขนนุ่ม หูตกแนบชิดแก้ม

ปลายหูมน

ตา  มีขนาดใหญ่ ตาทั้งสองข้างอยู่ห่หหางกัน

ดั้งจมูก (STOP) มีมุมหักพอประมาณ

ปาก (muzzle) มีขนาดยาว ภาพตัดขวาง ของปากมีลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส

ลำตัว  ส่วนหลัังค่อนข้างยาว

คอ  เชิด เรียวจากไหล่สู่หัว คอยาวพอเหมาะ หนังคอตึงไม่ย่น

ลำตัวส่วนหัว หัวไหล่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

อก  ลึก อกไม่กว้างมาก

ขาหน้า  ตั้งตรง กระดูกหน้ามีขนาดพอเหมาะ มองจากด้านหน้า ขาหน้าตรง

ตั้งฉากกับพื้น ข้อเท้าสั้น เท้ามีลักษณะคล้ายสุนัขจิ้งจอก เท้ากลมหนา เล็บแข็งแรง

เอว  กว้าง

สะโพก  แข็งแรง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

ขาหลัง  แข็งแรง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ข้อเท้าแข้งแรง นิ้วเท้าชิด

หาง  โคนหาง อยู่ในระดับสูง หางตั้งโค้งเล็กน้อย

ขน-สี  ขนสั้นแข็ง สีอะไรก็ได้

ส่วนสูง  เพศผู้สูง ๒๒-๒๕ นิ้ว เพศเมียสูง ๒๑-๒๔ นิ้ว

ข้อบกพร่อง หัวกระโหลกแบนมาก ตาเล็กปากแหลม ปากสั้น หูเล้ก โคนหูอยู่ในระดับสูง

คอสั้น ขาบิด

 

BASENJI

ลักษณะทั่วไป

 สุนัขพันธุ์ BASENJI ได้สมญานามว่า " สุนัขที่ไม่เคยเห่า" เป็นสุนัขเก่าแก่พันธุ์หนึ่ง มีต้น

กำเนิดแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ในประเทศอียิปต์ แต่เมื่ออาณาจักรอียิปต์ล่มสลาย สุนัขพันธุ์นี้พลอยลด

จำนวนลงไปด้วย สุนัขพันธุ์นี้มีขนาดเล็ก ดูขายาว มีขนาดใกล้เคียงกับ FOX TERRIE วิ่งเร็ว

ชอบจับหนู รูปร่างคล้ายกวางตัวเล็ก

อุปนิสัย  ฉลาด ปราดเปรียว ไม่ชอบเห่า เป็นเพื่อที่ดีของคน

ส่วนหัว  ส่วนหัวแบนคล้ายลิ่ม หัวกระโหลกบริเวณหูจะใหญ่ แล้วเรียวลงจรดตา

หน้าผากตึง ไม่มีรอยย่น แต่ด้านข้างควรมีรอยย่นเล็กน้อย

หู  เล็ก ตั้งตรง ใบหูมีขนนุ่ม โคนหูอยู่ในระดับสูง

ตา  สีเข้ม เป็นรูปกลมรี

ปาก (muzzle) ค่อนข้างโค้งมน โคนปากใหญ่ แล้วเรียวลงสู่ปลายจมูก

จมูก  สีดำสนิท

ฟัน  ขบแบบกรรไกร

ลำตัว  สั้น เส้นหลังตรงแข็งแรง ขนานกับพื้น ความสูงของลำตัว และ ความยาวของ

ลำตัวมีขนาดใกล้เคียงกัน

คอ  ค่อนข้างยาว

อก  ลึก มีความกว้างปานกลาง ซี่โคงกางพอเหมาะ อกลึกจรดข้อศอก

ขาหน้า  ตรงแข็งแรง กระดูกข้อเท้ามีความพอเหมาะ มองจากด้านหน้าขาหน้าทั้งสอง

ตั้งตรงขนานกัน นิ้วเท้าเล้ก ชิดกัน

ลำตัวส่วนท้าย ประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรง

ขาหลัง  มองจากด้านหลัง ขาหลังทั้งสองตั้งตรงขนานกัน ห่างกันพอเหมาะ

หาง  ตั้งม้วนเล็กน้อย จะม้วนด้านซ้าย หรือ ด้านขวาก็ได้

ขน-สี  ขนนุ่มสั้นมันวาว ขนมีหลายสี เช่น น้ำตาล หรือ น้ำตาลแดง หรือ ดำ อาจจะมี

สีขาวที่อก, เท้า, ปลายหาง หรือ บริเวณลำคอก็ได้

ขนาด  มีขนาดค่อนข้างเล็ก

น้ำหนัก  เพศเมียประมาณ ๒๒ ปอนด์ เพศผู้ประมาณ ๒๔ ปอนด์

ส่วนสูง  เพศผู้สูง ๑๗ นิ้ว เพศเมียสูง ๑๖ นิ้ว

ข้อบกพร่อง หัวกลมเป็นรูปโดม, ตากลม, โคนหูอยู่ในระดับต่ำ, ฟันขบผิดปกติ, อกกว้างเกินไป,

  กระดูกใหญ่เกินไป, ขนสีครีม หรือสีจางมาก

 

 

 

 

 

 

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com