DACHSHUNDS

Ch. Spritzkof's Never Say Never ลักษณะทั่วไป 
มีถิ่นกำเนิดในทวีปยุโรป
ปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ
ขนสั้น, ขนยาวและขนหยิก
เป็นสุนัขที่มีขนาดเล็ก ลำตัว
ยาว ตัวเตี้ย นิยมใช้ในกีฬา
ล่าสัตว์บนพื้นดิน และสัตว์
ที่ขุดรูอยู่ มีประสาทในการ
รับกลิ่นที่ดี

อุปนิสัย ฉลาด กล้าหาญ
ชอบล่าสัตว์ อยู่ร่วมกันเป็น
ฝูงได้

ส่วนหัว มองจากด้านบน
หรือด้านข้าง ส่วนหัวจะมี
ขนาดเรียวจรดปลายจมูก
หัวกะโหลกโค้ง

หู โคนหูอยู่ในระดับสูง ใบหู
ยาวพอเหมาะ ชิดแก้ม

ตา ทรงกลมรี ขนาดปานกลาง สีน้ำตาลหรือน้ำตาลแดง

ดั้งจมูก (stop) ไม่มีมุมหักใดๆ

ปาก (muzzle) ริมฝีปากตึง ริมฝีปากบนปิดริมฝีปากล่างสนิท กรามยาวแข็งแรง

จมูก รูจมูกเปิดกว้าง

ฟัน ขบแบบกรรไกร

ลำตัว ลำตัวยาว เส้นหลังตรง แข็งแรง ตัวเตี้ยมาก

คอ ค่อนข้างยาว มีกล้ามเนื้อแข็งแรง หนังคอตึง ไม่ย่น

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ลาดเอียงมีกล้ามเนื้อแข็งแรง ซี่โครงกางพอง

อก กว้างลึกเนื่องจากขาสั้นมากจึงทำให้อกเกือบติดพื้น แต่การวิ่งคล่องแคล่ว

ขาหน้า สั้นมาก ปลายเท้าบิดเข้าด้านในเล็กน้อย ข้อเท้าสั้นมาก จึงทำให้ขาหน้าดูไม่ตรงเสีย
ทีเดียว นิ้วเท้าชิด

ลำตัวส่วนท้าย มีขนาดเท่ากับลำตัวส่วนหน้า

สะโพก ยาว กลม มีกล้ามเนื้อแข็งแรง

ขาหลัง สั้นมาก กระดูกใหญ่กล้ามเนื้อแข็งแรง

หาง  ยาวพอเหมาะ ไม่ตัดหาง

ขน-สี  ขนมี 3 ชนิด คือ ขนสั้น ขนยาว และขนหยิก สีของสุนัขพันธุ์นี้อาจมีสีเดียวทั้งตัว หรือหลายสี
ผสมกัน

ขนาด  มีขนาดเล็ก

การเดิน-วิ่ง  วิ่งเร็ว ขณะวิ่งเส้นหนังตรงไม่กระเพื่อม

ข้อบกพร่อง  ฟันขบผิดปกติ,หลังแอ่น,หน้าต่ำ-หลังสูง,ไม่มีกล้ามเนื้อ

Ch. Leah Of Caprera 

http://www.dachshund-dca.org/

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com