BORZOI

ลักษณะทั่วไป     มีถิ่นกำเนิดในประเทศ
รัสเซีย มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า RUSSIAN WOLFHOUND มีผู้บันทึกมาตรฐานพันธุ์
ของสุนัขพันธุ์นี้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1650 ชาว
มองโกลนำสุนัขพันธุ์นี้ใช้ล่าสัตว์ตั้งแต่
ทศวรรตที่ 13 และแพร่หลายเข้าไปในยุโรป
ชาวยุโรปมักใช้สุนัข BORZOI เพื่อล่าหมา
ป่าและกีฬาล่าสัตว์ ในการล่าสัตว์แต่ละครั้งอาจ
จะใช้ฝูง BORZOI ถึงร้อยตัว สุนัขพันธุ์
BORZOI เป็นสุนัขที่วิ่งเร็ว แข็งแรง
ประสิทธิภาพในการกัดดี

อุปนิสัย เงียบ สุภาพ มีความสามารถเฉพาะ
ตัวในการทำงานบางอย่างได้ดี สามารถอยู่ร่วมกันหรือทำงานเป็นฝูงได้

ส่วนหัว เป็นรูปโดม ยาว

หู มีขนาดเล็ก ลู่ไปด้านหลัง หูชิดหัวกะโหลก
เวลาตื่นตัวหูจะตั้งขึ้น

ตา สีดำ มีแววของความฉลาด ขอบตาสีดำ

ดั้งจมูก (stop)  ไม่มีมุมหัก

ปาก (muzzle) กรามยาว แข็งแรง มีประสิทธิภาพในการกัดที่ดี

จมูก   กว้าง สีดำ

ฟัน  ขบแบบกรรไกร ขาวแข็งแรง

ลำตัว เส้นหลังบริเวณเอวโค้งสูงขึ้นเล็กน้อย

คอ ไม่มีรอยย่นใด ๆ ค่อนข้างโค้งมน คอยาว มีกล้ามเนื้อแข็งแรง

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ลาดเอียง ซี่โครงกางพองเล็กน้อย แต่ลึก

อก ลีบ แต่ลึกจรดข้อศอก

ขาหน้า  ตั้งตรง ตั้งฉากกับพื้น มองจากด้านหน้า ขาหน้าทั้งสองข้างขนานกันนิ้วเท้าชิด เล็บตัดสั้น

ลำตัวส่วนท้าย ค่อนข้องยาว มีพละกำลังมาก กว้างกว่าลำตัวส่วนหน้า

เอว ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

ขาหลัง ข้อเท้าแข็งแรง มองจากด้านหลัง ขาหลังตั้งฉากกับพื้นห่างกันพอเหมาะ

หาง ยาว โคนหางสูง หางตก มีความโค้งเล็กน้อย

ขน-สี   ขนยาวเหมือนไหม หยิกเป็นคลื่น บริเวณหัว, หูและหน้าแข้งขนจะสั้น มีหลายสีอะไรก็ได้

ขนาด  มีขนาดใหญ่

น้ำหนัก เพศผู้หนักประมาณ 75-105 ปอนด์, เพศเมียหนักประมาณ 60-90 ปอนด์

ส่วนสูง เพศผู้สูง 28 นิ้ว, เพศเมียสูง 26 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง  วิ่งเร็วขณะวิ่งสง่างาม

ข้อบกพร่อง  ฟันไม่ครบ, วิ่งเหมือนม้า

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com