BLACK AND TAN COONHOUND

ลักษณะทั่วไป  เป็นสุนัขที่เก่าแก่พันธุ์หนึ่ง ขึ้นทะเบียน
โดย AKC. ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945 เป็นสุนัขที่ทนในสภาวะ
อากาศต่าง ๆ ได้ดี ไม่ว่าจะเป็นความหนาวเย็นในฤดู
หนาว หรือแดดจัดในฤดูร้อน มีโครงสร้างที่แข็งแรง ใน
งานประกวดสุนัขกรรมการอาจจะทดสอบความอดทน
ของสุนัขพันธุ์นี้ด้วย

อุปนิสัย ตื่นตัว ร่าเริง เป็นมิตร ไม่ดุร้าย

ส่วนหัว หัวกะโหลกเป็นรูปไข่ ความยาวส่วนหัวประมาณ
9-10 นิ้วสำหรับเพศผู้ และ 8-9 นิ้วสำหรับเพศเมีย หนังบริเวณหัวตึงไม่ย่น

หู        โคนหูอยู่ในระดับต่ำค่อนไปด้านหลัง หูม้วนเล็ก
น้อยความยาวของหูถ้าดึงไปด้านหน้าจะยาวกว่าจมูกเล็กน้อย

ตา         ค่อนข้างกลม สีเข้ม

ดั้งจมูก (stop)  มีมุมหักเล็กน้อย

ปาก (muzzle) เส้นที่ลากจากส่วนบนของปากจะขนานกับหัวกระโหลก

จมูก          สีดำ รูจมูกกว้าง

ฟัน         ขบแบบกรรไกร

ลำตัว          เส้นหลังตรง อยู่ในแนวระดับ ลำตัวประกอบด้วยกล้ามเนื้อทำให้มีพละกำลังมาก

คอ         ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ มีความยาวพอเหมาะ

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่ลาดเอียง ซึ่งโครงกางพอเหมาะ

อก         ค่อนข้างลึก ดูแข็งแรง

ขาหน้า ตั้งตรง ข้อเท้าสั้นแข็งแรง นิ้วเท้าชิด ลักษณะเหมือนเท้าแมวมองจากด้านหน้าขาหน้าตั้ง
ฉากกับพื้นและขนานกัน ห่างกันพอเหมาะ

ลำตัวส่วนท้าย มีลักษณะเด่นคือมีกล้ามเนื้อแข็งแรง และกระดูกใหญ่ทำให้สุนัขมีกำลังปะทะสูง

ขาหลัง ข้อเท้าสั้น ตั้งฉากกับพื้น มองจากด้านหลังขาหลังตั้งฉากกับพื้นขนานกันและห่างกันพอ
เหมาะ

หาง          โคนหางอยู่ในระดับต่ำ หางยกสูง เวลาวิ่งหางมักจะตั้งฉากกับหลัง

ขน-สี  ขนสั้นหนา สีดำ มีสีน้ำตาลบริเวณตา ปาก อกและเท้า

ขนาด  มีขนาดค่อนข้างใหญ่

ส่วนสูง  เพศผู้สูง 25-27 นิ้ว, เพศเมียสูง 23-25 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง คล่องแคล่ว ปราดเปรียว ดูสง่างาม

ข้อบกพร่อง       ตัวเตี้ยเกินไป, ขาหน้า-หลังบิด เดินขาปัด นิ้วเท้ากาง อกตื้น ขลาดกลัว,อกขา

 

http://members.nbci.com/ABTCC_Rescue/Main.html

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com