BASSET   HOUND 

ลักษณะทั่วไป   สุนัขพันธุ์  BASSET  
HOUND  มีถิ่นกำเนิดในประเทศฝรั่งเศส 
มีลักษณะเฉพาะตัวที่ดูเด่น จนทำให้มีการนำ
ลักษณะของสุนัขพันธุ์นี้ไปแสดงในลักษณะ
ต่าง  ๆ เช่น ตัวการ์ตูนเป็นสุนัขที่มีขาสั้น   และ
มีความสามารถในการดมกลิ่นที่ดีมาก  เป็น
รองก็แต่เพียงสุนัขพันธุ์BLOOD HOUND 
เท่านั้น  นิยมใช้เป็นสุนัขค้นหากระต่าย หรือ
สัตว์อื่น ๆ  เป็นสุนัขที่เลี้ยงง่าย  และเป็นที่นิยม
ของคนทั่วไป  แม้แต่ GEORGE WASHINGTON   ก็ยังเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้

อุปนิสัย  เรียบร้อย  รักเจ้าของ    สามารถทำ
งานร่วมกันเป็นฝูงได้  โดยเฉพาะฝูงBASSET HOUND  ที่ร่วมกันล่ากระต่าย

ส่วนหัว  มีขนาดพอเหมาะ  ความยาวของหัวกะโหลกจะมากกว่าความกว้าง   หัวกะโหลกโค้งเป็น
รูปโดม  แก้มทั้งสองข้างแบน    ความยาวของปากมีขนาดใกล้เคียงกับความยาวของหัวกะโหลก  
มองจากด้านข้างเส้นที่ลากจากส่วนบนของหัวกะโหลกและปากจะเป็นเส้นตรงและขนานกัน  
หนังของส่วนหัวไม่ตึง  เวลาก้มหนังของส่วนหัวจะเลื่อนไปกองอยู่ที่คิ้ว

หู  ยาวมาก  โคนหูอยู่ในระดับต่ำ

ตา   สีดำหรือน้ำตาลดำ  ตาลึก  หนังตาห้อย

ดั้งจมูก (stop) มีมุมหักชัดเจน

ปาก (muzzle) ค่อนข้างลึก  และมีขนาดใหญ่  ริมฝีปากห้อย   มองจากด้านข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จตุรัส  ริมฝีปากมีสีดำ

จมูก   สีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม

ฟัน  มีขนาดใหญ่  และขบแบบกรรไกร

ลำตัว   เส้นหลังตรง  แข็งแรง  ไม่ว่าเวลายืนหรือวิ่ง  ลำตัวค่อนข้างกว้าง

คอ  มีขนาดใหญ่  แข็งแรง  มีความยาวพอเหมาะ

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่และข้อศอกอยู่ชิดอก  ซี่โครงยาวเรียงต่อกันอย่างมีระเบียบ

อก   ลึก  มองเห็นยอดอกอย่างชัดเจน  ระยะจากอกถึงพื้นดินมีความยาวไม่เกินหนึ่งในสามของ
ความสูง

ขาหน้า  สั้น แข็งแรง  กระดูกใหญ่มาก  หนังย่น  นิ้วเท้าใหญ่กลมนิ้วเท้าชิดกันเท้าหน้าทั้งสาอง
ข้างอาจจะบิดออกเล็กน้อย

ลำตัวส่วนท้าย ประกอบด้วยกล้ามเนื้อมีลักษณะค่อนข้างกลม   ขนาดความกว้างของส่วนท้ายมี
ขนาดใกล้เคียงกับความกว้างของลำตัวส่วนหน้าและลำตัว

ขาหลัง สั้นแข็งแรง  การยืนมั่นคงมองจากด้านหลังขาหลังทั้งสองขนานกัน

หาง  ยาว หางยกสูงกว่าระดับหลัง  หางโค้งเล็กน้อย

ขน-สี   ขนสั้น  แข็ง  สีขนเป็นสีในตระกูลฮาวนด์

ส่วนสูง ประมาณ 14 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง มีความสัมพันธ์กัน   เส้นหลังตรง  เวลาวิ่งจมูกจะเลียดพื้น  การเคลื่อนที่ของขา
หลังและขาหน้าเป็นแบบปกติ

ข้อบกพร่อง   หัวแบน  หนังของส่วนหัวตึง  ฟันขบแบบผิดปกติ  ตาสีจาง   โคนหูอยู่ในระดับสูง  ห ูเรียบ  ข้อศอกกาง  ข้อเท้าบิด  อกลีบ  หลังแอ่น

 

http://www.basset-bhca.org/

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com