BASENJI

ลักษณะทั่วไป
สุนัขพันธุ์ BASENJI ได้
สมญานามว่า " สุนัขที่ไม่เคย
เห่า" เป็นสุนัขเก่าแก่พันธุ์
หนึ่ง มีต้นกำเนิดแถบลุ่มแม่
น้ำไนล์ในประเทศอียิปต์ แต่
เมื่ออาณาจักรอียิปต์ล่มสลาย
สุนัขพันธุ์นี้พลอยลดจำนวน
ลงไปด้วย สุนัขพันธุ์นี้มีขนาด
เล็ก ดูขายาว มีขนาดใกล้
เคียงกับ FOX TERRIE วิ่ง
เร็ว ชอบจับหนู รูปร่างคล้าย
กวางตัวเล็ก

อุปนิสัย  ฉลาด ปราดเปรียว
ไม่ชอบเห่า เป็นเพื่อที่ดีของ
คน

ส่วนหัว  ส่วนหัวแบนคล้ายลิ่ม หัวกระโหลกบริเวณหูจะใหญ่ แล้วเรียวลงจรดตา หน้าผากตึง ไม่มี
รอยย่น แต่ด้านข้างควรมีรอยย่นเล็กน้อย

หู   เล็ก ตั้งตรง ใบหูมีขนนุ่ม โคนหูอยู่ในระดับสูง

ตา  สีเข้ม เป็นรูปกลมรี

ปาก (muzzle) ค่อนข้างโค้งมน โคนปากใหญ่ แล้วเรียวลงสู่ปลายจมูก

จมูก  สีดำสนิท

ฟัน  ขบแบบกรรไกร

ลำตัว   สั้น เส้นหลังตรงแข็งแรง ขนานกับพื้น ความสูงของลำตัว และ ความยาวของลำตัวมีขนาด
ใกล้เคียงกัน

คอ  ค่อนข้างยาว

อก  ลึก มีความกว้างปานกลาง ซี่โคงกางพอเหมาะ อกลึกจรดข้อศอก

ขาหน้า   ตรงแข็งแรง กระดูกข้อเท้ามีความพอเหมาะ มองจากด้านหน้าขาหน้าทั้งสองตั้งตรง
ขนานกัน นิ้วเท้าเล้ก ชิดกัน

ลำตัวส่วนท้าย ประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่แข็งแรง

ขาหลัง   มองจากด้านหลัง ขาหลังทั้งสองตั้งตรงขนานกัน ห่างกันพอเหมาะ

หาง  ตั้งม้วนเล็กน้อย จะม้วนด้านซ้าย หรือ ด้านขวาก็ได้

ขน-สี   ขนนุ่มสั้นมันวาว ขนมีหลายสี เช่น น้ำตาล หรือ น้ำตาลแดง หรือ ดำ อาจจะมีสีขาวที่อก,
เท้า, ปลายหาง หรือ บริเวณลำคอก็ได้

ขนาด  มีขนาดค่อนข้างเล็ก

น้ำหนัก   เพศเมียประมาณ ๒๒ ปอนด์ เพศผู้ประมาณ ๒๔ ปอนด์

ส่วนสูง  เพศผู้สูง ๑๗ นิ้ว เพศเมียสูง ๑๖ นิ้ว

ข้อบกพร่อง หัวกลมเป็นรูปโดม, ตากลม, โคนหูอยู่ในระดับต่ำ, ฟันขบผิดปกติ, อกกว้างเกินไป,
กระดูกใหญ่เกินไป, ขนสีครีม หรือสีจางมาก

 

http://www.basenji.org/

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com