BRITTANY

ลักษณะทั่วไป  ดูกระทัดรัด ปราดเรียว
ขายาวทำให้การยืนครอบคลุมพื้นที่ได้มาก
รูปร่างไม่อ้วน หรือผอมเกินไป ตามมาตร
ฐานของ A.K.C. สุนัขพันธุ์ BRITTANY
ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม SPORTING มีถิ่น
กำเนิดในประเทศฝรั่งเศสที่เมือง BRITTANIA นิยมใช้สุนัขเก็บนก สุนัข
พันธุ์นี้ถูกนำเข้าไปเลี้ยงในอเมริกาครั้งแรก
ในปี ค.ค. 1931 และได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลำดับ

อุปนิสัย ฉลาด ซื่อสัตย์ รักเจ้าของ

ส่วนหัว หัวกระโหลกยาวประมาณ 4.75
นิ้ว โค้งมน ความยาวของหัวกะโหลกจะ
มากความกว้าง

หู โคนหูอยู่เหนือระดับลูกตา ปลายหูยาวถึงครึ่งหนึ่งของปากหูชิดแก้ม

ตา สีเข้ม ขอบตาตึงไม่น้อยเหมือนบาสเซทฮาวน์ด

ดั้งจมูก (stop) ลาดไม่มีมุมหัก

ปาก (muzzle) ยาวประมาณ 2 ใน 3 ของความยาวของหัวกระโหลกความกว้างและความสูงของปากจะมี
ขนาดเล็กลงจากแก้มสู่ปลายจมูก ริมฝีปากตึง

จมูก รูจมูกกว้าง จมูกสีน้ำตาล หรือโทนสีน้ำตาล

ฟัน ขบเหมือนกรรไกร ขาวแข็งแรง

ลำตัว ความสูงของลำตัวใกล้เคียงความยาวของลำตัว เส้นหลังตรงลาดเอียงจากไหล่สู่สะโพก หลังสั้น

คอ โค้งมน ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ ปราศจากลูกกระเดือก หรือรอยย่น คอยาวพอเหมาะ

ลำตัวส่วนหน้า ไหล่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

 อก ลึกถึงข้อศอก อกมีขนาดสัมพันธ์กับส่วนอื่น ๆ และกระดูกขาหน้าบนเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขาหน้า ขาทั้งสองและข้อเท้าตั้งตรงแข็งแรง เมื่อมองจากด้านหน้าขาหน้าทั้งสองจะขนานกัน และห่างกันพอ
เหมาะ นิ้วเท้าชิดกัน เล็บเท้าตัดสั้น

ลำตัวส่วนท้าย กว้าง ประกอบด้วยกล้ามเนื้อแข็งแรง

ขาหลัง แข็งแรง ข้อเท้าหลังทำมุมกว้าง มองจากด้านหลังขาหลังทั้งสองขนานกัน นิ้วเท้าชิด เล็บตัดสั้น

หาง นิยมตัดหาง เหลือไม่เกิน 4 นิ้ว

ขน-สี ขนแน่น ขนแนบผิวหนัง บริเวณหู, หน้าอก, หลังเท้า และเท้าหลัง มีขนค่อนข้างยาว สีน้ำตาล หรือ
น้ำตาลแดง หรือขาวเป็นปื้น ๆ

น้ำหนัก หนักประมาณ 30-40

ส่วนสูง สูง 17.5 ถึง 20.5 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง วิ่งเร็ว ขาหน้าหลังตรงไม่บิดเข้า-ออก มีความสง่างาม

ข้อบกพร่อง สูงหรือเตี้ยกว่ามาตรฐาน ขนสีดำ ตาสีจืด จมูกดำหรือด่าง ฟันขบไม่สนิท ขาหน้า- หลังบิด
หางยาวเกิน 4 นิ้ว เดินปัด

 

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com