SEALYHAM TERRIERS

ลักษณะทั่วไป สุนัขพันธุ์นี้มีถิ่น
กำเนิดในประเทศเวลล์ เป็นสุนัขที่
มีร่างกายล่ำสัน ตัวเตี้ยเหมาะ
สำหรับ ล่าสัตว์ที่ขุดรูหรือโพรงอยู่
ปัจจุบันนิยมเลี้ยงไว้เป็นสุนัขประจำ
บ้าน

อุปนิสัย ร่าเริง ปราดเปรียว

ส่วนหัว มีลักษณะค่อนข้างยาวหัว
กะโหลกกว้าง ความยาวของส่วนหัว
ประมาณ 3 ใน 4 ของความสูง
หัวกะโหลกโค้งเล็กน้อย แก้มค่อนข้างแบน

หู ตก เฉียงไปด้านหน้า ปลายหูมน ปลายหูยาวจรดขอบตา

ตา มีขนาดปานกลาง ตาทั้งสองอยู่ห่างกัน ตาสีเข้มมาก

ดั้งจมูก (stop)   มีมุมหักพอประมาณ

ปาก (muzzle) มองจากด้านหน้ามีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กรามแข็งแรง

จมูก สีดำ ค่อนข้างใหญ่

ฟัน แข็งแรง ขบแบบเสมอ หรือขบแบบกรรไกร

ลำตัว ค่อนข้างสั้น เส้นหลังตรง ความยาวของลำตัวมีขนาดใกล้เคียงกับความสูง

คอ มีความยาว น้อยกว่า 2 ใน 3 ของความสูง คอประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

ลำตัวส่วนหน้า หัวไหล่กว้างพอประมาณประกอบด้วยกล้ามเนื้อ

ขาหน้า มีกระดูกใหญ่ ขาตั้งตรง ข้อเท้าหน้าตั้งตรง แข็งแรงขาหน้ามีขนาดใหญ่กว่าขาหลัง เท้าหน้าค่อนข้างใหญ่และหนา

ลำตัวส่วนท้าย มีลักษณะแข็งแรง

ขาหลัง มีขนาดยาวกว่าขาหน้า แต่กระดูกขาหลังเล็กกว่า กระดูกขาหน้าเล็กน้อยข้อเท้าหลัง
แข็งแรง เท้าหลังใหญ่และหนา

หาง นิยมตัดสั้น หางตั้ง

ขน-สี มีลักษณะหนาป้องกันความหนาวเย็นได้ดี ขนชั้นนอกแข็ง ขนสีขาวทั้งตัว

ขนาด เป็นสุนัขที่มีขนาดเล็ก

น้ำหนัก ประมาณ 23-24 ปอนด์

ส่วนสูง ประมาณ 10.5 นิ้ว

การเดิน-วิ่ง คล่องแคล่ว ปราดเปรียว วิ่งได้เร็ว

ข้อบกพร่อง จมูกขาว หรือชมพู ขาบิดงอ ขาวัว

Last update Jun. 30, 2000
This website will be updated every week

Copyright 1999    By  dogfriend.com  All Rights Reserved.

Link to our friend's website 
www.thaivet.org
www.thaifishmart.com